BIOGRAFIE  GRIGORI GRABOVOI

 

 

Grigori Grabovoi este doctor în științe fizice și matematice, academician, autorul descoperirii creării domeniului informațional și a lucrărilor originale privind prognozarea evenimentelor viitoare, controlul, corectarea lor; este autorul Învățăturilor “Despre salvare și dezvoltare armonioasă”.

 

 

S-a născut la 14 noiembrie 1963 în satul Kirovsky (satul Bagara), raionul Kirov, regiunea Chimkent din RSS Kazahstan.

 

În 1986 a absolvit facultatea de matematică aplicată și mecanică a Universității de Stat din Tașkent, numită după Lenin, cu specializare în mecanică.

 

După absolvirea universității, Grigori Grabovoi a lucrat la Biroul de proiectare al orașului Tașkent, care era o filială a Ministerului de Inginerie Mecanică din Moscova, care se ocupa de dezvoltarea și testarea tehnologiilor spațiale.

 

În 1991-1992, pentru prima dată în lume, Grigori Grabovoi a realizat, pe baze oficiale și științifice, la instrucțiunile conducerii Companiei Naționale de Aviație a Uzbekistanului, peste 360 de prognoze privind diagnosticarea stării motoarelor aeronautice, cu o convergență de 100% a prognozelor cu faptele în condiții de lucru rigide de operare a flotei de aeronave a Tashkent OJSC, a Uzinei de Reparații de Aeronave nr. 243 și a Inspecției de Siguranță a Zborurilor a Companiei Naționale de Aviație a Republicii Uzbekistan.

 

De la 7 ianuarie 1993 până la 1 septembrie 1993, Grigori Grabovoi a lucrat ca expert în cadrul Centrului de servicii informatice și de calcul al Companiei Naționale de Aviație a Republicii Uzbekistan, unde a continuat să utilizeze diagnosticul extrasenzorial.

 

Baza doveditoare a fiabilității de 100% a tuturor prognozelor și diagnozelor echipamentelor aeronavelor este inclusă în “Practica controlului. Calea salvării. Volumul 1″.

 

În 1994, Grigori Grabovoi a călătorit în India, la Templul Chhatarpur, unde Shri Sant Baba Nagpal Ji, recunoscut în timpul vieții sale sfinte, l-a binecuvântat pe Grigori Grabovoi spunând că se va ruga pentru el și a prezis că Grigori Grabovoi își va folosi energia sa înaltă și abilitățile psihice prin controlul evenimentelor în beneficiul oamenilor nu numai din țara sa, ci și din întreaga lume.

 

În același an, o faimoasă vindecătoare, prezicătoare și clarvăzătoare din Filipine, Yuko N. Labeau și-a exprimat convingerea că, cu astfel de abilități, Grabovoi este dator să ajute nu doar țara sa, ci și întreaga planetă.

 

La 27 octombrie 1995, marea clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, după o conversație de 50 de minute cu Grigori Grabovoi, a prezis că în 20 de ani acesta va realiza tot ceea ce a planificat și va pune în practică sistemul său de siguranță nucleară și de mediu pe planetă, de prelungire a vieții umane, de nepierdere, și și-a exprimat convingerea că Grigori Grabovoi, cu calitățile sale fenomenale trebuia neapărat să continue să își extindă sfera de cuprindere a abilităților sale în toate domeniile vieții.

 

Din 1995 până în 1997, Grigori Grabovoi a colaborat cu Centrul de Control al Zborurilor Spațiale al Federației Ruse, ajutând la rezolvarea cu succes a problemelor apărute la bordul navei spațiale în diagnosticarea complexului orbital “Mir”. În prezența adjunctului conducătorului de zboruri al acestei organizații, Grigori Grabovoi a determinat cu precizie locurile de rupere a izolației termice în învelișul exterior al stației spațiale și a indicat zgârieturile și fisurile din corpul complexului. Acest lucru a prevenit o posibilă situație de urgență care ar fi putut apărea din cauza încărcării planificate a postcombustiei pe motoarele de la bord. Grabovoi a insistat asupra faptului că astfel de acțiuni erau inadmisibile până la eliminarea defectelor indicate.

 

Mai există un alt exemplu al activității lui Grigori Grabovoi în domeniul diagnosticării tehnologiei spațiale: diagnosticarea tuturor motoarelor de pe nava americană “Atlantis”. În acest caz, el a dat imaginea tehnică reală care a fost confirmată în practică care a fost schimbarea setărilor motorului inferior. Trebuie să menționăm că Grigori Grabovoi a efectuat această diagnoză în câteva secunde fiind în aer liber și comunicând cu Centrul de Control al Zborurilor Spațiale prin intermediul telefonului mobil.

 

Comisia de experți competentă concluzionează: “Pe baza comparării previziunilor lui Grigori Grabovoi cu practica, toate previziunile lui Grigori Grabovoi au fost confirmate sută la sută. Confirmarea sută la sută atât a fiecărei prognoze, cât și a volumului total al sarcinii face posibilă concluzia că, atunci când Grigori Grabovoi diagnostichează tehnica spațială doar prin clarviziunea sa, el oferă instantaneu o prognoză confirmată sută la sută cu privire la volumul total al sarcinii. Din faptele descrise rezultă că este necesară utilizarea clarviziunii în prevenirea defecțiunilor și accidentelor în tehnica spațială”. (Practica controlului. Calea salvării. Volumul 1. Pagina 239).

 

Grigori Grabovoi a creat o nouă știință. Știința lui Grigori Grabovoi este un domeniu fundamental nou de cunoaștere, care afirmă calea de dezvoltare în conformitate continuă cu legile dezvoltării creatoare a lumii. Pentru prima dată au fost descoperite și confirmate în practică legile fundamentale ale controlului creativ al fiecărui obiect de informație în direcția mântuirii și salvării de la distrugere. Pentru prima dată au fost definite matematic dependențele care au dovedit în practică că schimbarea percepției poate fi transformată în informație în toate sistemele realității.

 

La 19 decembrie 1997, Camera Internațională de Înregistrare a Noutăților Informaționale-Intellectuale a eliberat certificate-licențe lui Grigori Grabovoi:

 

*pentru metoda “Tehnologia computerizată de control la distanță”;

 

*pentru modelul “Arhivarea în orice punct al spațiului și timpului”;

 

*pentru descoperirea “Sistemelor de autodezvoltare care se reproduc și care reflectă zonele externe și interne ale unei varietăți de sfere creatoare”;

 

*pentru principiul “Timpul este o formă a spațiului”;

 

*pentru principiul “Diagnosticarea unui obiect prin metodele matematicii ortodoxe”.

 

 

La 24 decembrie 1997, a primit Certificatul-Licență pentru descoperirea “Sistemelor care se reproduc și care se autodepășesc și care reflectă zonele externe și interne ale unei varietăți de sfere creatoare”.

 

La 24 ianuarie 1998, Grigori Grabovoi a primit titlul “Cel mai bun vindecător” în domeniul bioenergeticii-informaticii și prognozei.

 

La 9 martie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale (RANS), în baza Cartei sale, l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline al RANS în secțiunea “Cunoașterea și tehnologiile noosferei”.

 

La 10 iunie 1998, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Informatizare.

 

La 10 iunie 1998, în semn de recunoaștere și certificare, Grigori Grabovoi a fost ales academician al Academiei Internaționale de Informatizare.

 

Academia Internațională de Informatizare este o organizație neguvernamentală și un membru asociat al Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu statut de consultant comun al Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (www.iia.ca).

 

La 10 august 1998, Academia Italiană de Dezvoltare Economică și Socială i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul de academician, în semn de cea mai înaltă expresie a recunoașterii oficiale a virtuților sale eminente, a înaltelor calități morale, a executării constante a datoriei sale civile și a urmării celor mai nobile idealuri, ceea ce i-a dat dreptul deplin de a ocupa un loc demn în societate.

 

În august 1998, Academia de Științe din New-York l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline al Academiei.

 

La 15 septembrie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia de argint “Pentru dezvoltarea medicinei și a asistenței medicale”

 

Începând cu 24 septembrie 1998, Grigori Grabovoi este membru de onoare al Academiei de Cosmonautică numită după K.E. Tsiolkovsky (Certificat nr. 1095) și, ulterior, membru al Academiei de Cosmonautică numită după K.E. Tsiolkovsky.

 

La 10 octombrie 1998, Academia Internațională de Științe ale Naturii și Societății i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia Academiei “Pentru merite în revigorarea științei și economiei Rusiei”.

 

La 20 octombrie 1998, Academia Internațională a Autorilor de Descoperiri Științifice și Invenții i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia de argint “Pentru merite în inovații”.

La 25 octombrie 1998, a primit Diploma Ordinului de Malta.

 

La 29 octombrie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi gradul științific de Doctor al Academiei Ruse de Științe Naturale.

 

La 4 noiembrie 1998, Uniunea Interacademică Internațională, în semn de recunoaștere a meritelor personale, i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul onorific de “Mare Maestru al Științelor și Educației Mondiale”.

 

La 20 noiembrie 1998, Grigori Grabovoi a primit un certificat de membru al Ligii Psihoterapeutice Profesionale.

 

La 2 decembrie 1998, Academia Internațională de Științe ale Naturii și Societății i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia pentru “Dezvoltarea culturii și artei”.

 

La 25 decembrie 1998, prin Rezoluția Prezidiului Academiei Internaționale de Științe ale Informației, Grigori Grabovoi a primit titlul de laureat al concursului internațional “Elita informaticienilor lumii”

 

La 16 aprilie 1999, Grigori Grabovoi a fost distins cu diplomele Universității Mondiale de Distribuție (WDU) din Bruxelles cu privire la atribuirea titlului științific de Mare Doctor în Filosofie și a titlului științific de Profesor titular.

 

La 20 aprilie 1999, prin decizia Comitetului de Certificare și Calificare de vârf, lui Grigori Grabovoi i s-a acordat gradul științific de doctor în științe tehnice. Esența tezei sale a fost expusă în publicația “Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice în prevenirea catastrofelor și controlul orientat spre prognoză al microproceselor” în colecția științifico-tehnică “Microelectronică”, numărul 1(153) Institutul Central de Cercetări Științifice “Electronică” din Moscova 1999.

 

La 20 aprilie 1999, prin decizia Comitetului superior de certificare și calificare Grigori Grabovoi a primit titlul academic de profesor la specialitatea 05.02.21 “Securitatea obiectelor deosebit de complexe”.

 

La 12 mai 1999, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline (academician) al Academiei de Științe Tehnice Medicale a Federației Ruse.

 

La 25 mai 1999, Grigori Grabovoi a fost distins cu cea mai înaltă distincție a Uniunii Internaționale Interacademice “Steaua lui Vernadski pentru merite în știință”.

 

La 4 iunie 1999, prin decizia Comisiei Superioare Interacademice de Certificare, Grigori Grabovoi a primit gradul academic de doctor în științe fizice și matematice. Diploma DPM nr. 0052

 

La 11 iunie 1999, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB)

 

La 11 iunie 1999, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB), Grigori Grabovoi a primit gradul academic de Doctor în Informatică și Management al IAISB.

 

La 26 iunie 1999, Grigori Grabovoi a fost decorat cu Ordinul în grad de Cavaler al Sfântului Stanislau.

 

La 15 iulie 1999, prin decizia Comisiei Superioare Interacademice de Certificare, Grigori Grabovoi a primit gradul academic de profesor în “Dispozitive și sisteme analitice și structural-analitice “.

 

În iulie 1999, Grigori Grabovoi a ținut o prelegere la Centrul de educație și formare a specialiștilor în domeniul tehnologiilor moderne de prevenire și eliminare a situațiilor de urgență din cadrul Agenției Ministerului pentru Situații de Urgență pe tema monitorizării și prognozei situațiilor de urgență. (Scrisoarea lui M. Shahramanian către Comisia Superioară Interacademică de Certificare din 23. 07. 2013).

 

La 24 august 1999, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB), Grigori Grabovoi a primit titlul academic de profesor al IAISB în “Informatică de sistem”.

 

La 17 februarie 2000, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale a Autorilor de Descoperiri și Invenții Științifice, Grigori Grabovoi a fost ales membru titular al Academiei.

 

La 16 martie 2000, prin decizia Prezidiului Universității Europene, Grigori Grabovoi a primit titlul de doctor în științe al Universității în “Științe tehnice”.

 

La 5 martie 2000, Grigori Grabovoi a fost admis în “Clubul Călătorilor Aerieni” pentru contribuția substanțială la dezvoltarea aviației superușoare.

La 10 mai 2000, Grigori Grabovoi a înregistrat brevetul de invenție nr. 2148845 “Metodă de prevenire a catastrofelor și dispozitiv de realizare a acesteia”. Descrierea brevetului este disponibilă pe internet pe site-ul oficial al Agenției Federale a Rusiei privind proprietatea intelectuală, brevetele și mărcile comerciale www1.fips.ru.

 

Invenția poate fi utilizată pentru prevenirea diferitelor fenomene catastrofale atât cu caracter natural, cum ar fi, de exemplu, cutremurele catastrofale, cât și a dezastrelor provocate de om, în special la locurile de producție.

 

La 27 iulie 2000, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul onorific și insigna de “Cavaler al Științei și Artelor”.

 

La 4 decembrie 2000, Academia Rusă de Cosmonautică numită după K. E. Tsiolkovski l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline (academician) al Academiei Ruse de Cosmonautică numită după K. E. Tsiolkovski.

 

La 20 februarie 2001, Grigori Grabovoi a înregistrat brevetul pentru invenția nr. 2163419 “Metoda de transmitere a informațiilor”. Invenția se referă la domeniul tehnologiei comunicațiilor și poate fi utilizată în sistemele de transmitere a informațiilor cu utilizarea comunicațiilor fără fir între emițătorul și receptorul informațiilor, cu preponderență atunci când informațiile sunt transmise pe distanțe mari, precum și în sistemele de prevenire a proceselor catastrofale de diferite origini.

 

Dispozitivele bazate pe brevetele lui Grigori Grabovoi intensifică efectul conștiinței umane și reprezintă un antrenament deosebit, care antrenează conștiința până la nivelul la care aceasta va fi capabilă, în mod independent, fără dispozitive, să provoace procese spirituale, care ar asigura regenerarea celulelor și a întregului corp uman.

 

La 28 martie 2001, Grigori Grabovoi a înregistrat Curriculum-ul de autor al cursului de formare “Tehnologiile de previziune anticipată și dezvoltare sigură” la Ministerul Resurselor Naturale al Rusiei, Departamentul de formare profesională suplimentară al Ministerului Educației al Rusiei și la Centrul Internațional de Sisteme Educaționale (ICES) al UNESCO.

 

La 21 septembrie 2001, a fost numit președinte al Comisiei pentru sistemul de control al previziunilor în cadrul Consiliului antreprenorilor din cadrul primăriei și al guvernului orașului Moscova.

 

La 26 martie 2003, a fost numit vicepreședinte al Uniunii Financiare din Rusia.

 

La 22 august 2003, prin decizia Comisiei permanente de premiere la Registrul internațional rusesc al medicinei complexe “ENIOM”, Grigori Grabovoi a primit titlul de “Cel mai bun vindecător al mileniului III”.

 

La 14 noiembrie 2003, Grigori Grabovoi a fost decorat cu ordinul public “De două ori erou al Uniunii Sovietice” al pilotului de încercare onorat al URSS Beregovoi G. T. pentru marea sa contribuție la siguranța zborului în tehnologia aerospațială.

 

La 21 iunie 2004, în conformitate cu decizia Prezidiului WSA, Grigori Grabovoi a fost ales membru de onoare al Asociației Științifice Mondiale.

 

La 10 octombrie 2004, Federația de Cosmonautică Rusă i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia care poartă numele academicianului Serghei Repiev pentru serviciile aduse spațiului național.

 

La 24 octombrie 2004, Academia Europeană de Științe Naturale din Hanovra i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia Robert Koch.

 

La 15 decembrie 2004. Academia pentru Probleme de Securitate, Apărare și Stat de Drept l-a ales pe Grigori Grabovoi academician cu drepturi depline al Academiei.

 

La 15 decembrie 2004, Academia pentru Probleme de Securitate, Apărare și Stat de Drept i-a acordat lui Grigori Grabovoi diploma de profesor al Academiei.

 

La 29 ianuarie 2005, Asociația medicală profesională internațională a specialiștilor în medicina populară tradițională și a vindecătorilor “EONIM” i-a acordat lui Grigori insigna de aur “ELITE” pentru merite deosebite în domeniul creării, aplicării și introducerii de noi tehnologii și dispozitive în medicina tradițională.

 

La 26 august 2005, Grigori Grabovoi a fost decorat cu Ordinul Petru cel Mare de gradul I pentru meritele și contribuția personală substanțială la dezvoltarea și consolidarea statului rus.

 

La 26 decembrie 2006, prin decizia Comisiei, Grigori Grabovoi a fost decorat cu medalia “Pentru devotament față de aviație”.

 

Grigori Grabovoi este autorul Învățăturilor lui Grigori Grabovoi

 

înregistrată pe numele lui Grigori Grabovoi sub forma a sute de lucrări ale sale în biroul de drepturi de autor al Bibliotecii Congresului SUA. (www.ggrig.com/copyright)

 

Grigori Grabovoi a fost înregistrat în calitate de autor în Societatea de Drepturi de Autor a GFR VG WORT. Datele de înregistrare sunt următoarele: Nr. 1103135 din 30 septembrie 2011 sunt disponibile pe site-ul oficial www.vgwort.de , pagina https://tom.vgwort.de.

 

Rezultatele documentate ale lui Grigori Grabovoi privind diagnosticarea extrasenzorială precisă și anticiparea previziunilor, privind controlul evenimentelor prin intermediul generării de biosemnale și emanației de gânduri sunt descrise în cărțile “Practica controlului. Calea mântuirii.” Volumele 1, 2, 3 (www.ggrig.com/control-practices-1-6).

 

Rezultatele documentate ale persoanelor care practică Învățăturile lui Grigori Grabovoi sunt descrise în cărțile “Practica controlului. Calea mântuirii”. Volumele 4, 5, 6 (www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6).

 

Grigori Grabovoi este titularul unui drept exclusiv pentru mărcile înregistrate “GRABOVOI®” și “GRIGORI GRABOVOI®” pe teritoriile Uniunii Europene, Japoniei, Chinei, Australiei și Statelor Unite. (www.ggrig.com/ru/trademarks-certificates)

 

 

În 2004, editura “Ves'” IG a publicat o carte a celor doi scriitori cunoscuți V.Yu. Tihoplav, T.S. Tihoplav “Întâlnirea noastră cu Grabovoi” (ISBN: 5-9573-0382-8), în care au fost scrise următoarele despre Grigori Petrovich Grabovoi:

“Băiatul a văzut foarte clar în acest curent globul, care la început s-a mișcat de două sau trei ori și s-a rostogolit rapid, mărindu-și viteza de mișcare. Acest băiețel de trei ani, care stătea în curte, lângă spalierele încolțite cu struguri, salva Lumea de la dezastrul care se apropia, aducând-o înapoi la locul ei printr-o concentrare extraordinară de voință. Într-o zi, clarviziunea l-a ajutat pe Grisha să-și salveze prietenul Sasha Misalidi.

-Noi, un grup de copii, mergeam să înotăm în vechiul loc, iar el a decis să facă o baie aici. Eu i-am spus: “Nu știi să înoți, nu te duce.” Am mers cu toții mai departe, dar el a sărit în șanț. Nu-l puteam vedea în spatele digului, dar am văzut prin clarviziune că se îneca, au apărut bule în apă. Am alergat și l-am scos din șanț.

Apropo, când eram deja la universitate, a venit din Grecia (era un mare om de afaceri acolo), a venit în fugă la noi, și-a amintit episodul, m-a invitat în Grecia, mi-a spus că îmi datorează viața.

Jurnalista Lyubov Dobrota, corespondent al ziarului “Kazakhstanskaya Pravda” (www.kazpravda.kz ), principala sursă de informații oficiale din Kazahstan, a vizitat locul de naștere al lui Grigori Grabovoi.

În ziarul “Kazakhstanskaya Pravda” din data de 10 decembrie 2004, în articolul “Vizionarul din Chymkent”, Lyubov Dobrota a scris următoarele: “În acest articol, Lyubov Dobrota a scris următoarele: “Pe o stradă liniștită care duce la periferia așezării Asykat se află o casă îngrijită, unde locuiește mama lui Grigori Grabovoi, Ludmila Ilyinichna, în vârstă de șaptezeci de ani. În toamna anului 1963, micuțul Grigovoi a fost adus acolo de la maternitatea regională.

 – Provenim dintr-o familie nobilă, – spune Liudmila Iliinichna.

– Mama mea s-a născut în Kazahstan, în 1893, într-o familie de imigranți. La acea vreme locuiam în Kaplanbek. Acum, ferma noastră este un colegiu tehnic. Mama mea a plecat la Tașkent cu mine în brațe, la un preot pe care îl cunoștea în catedrala militară. Era o femeie foarte evlavioasă, avea o voce frumoasă și cânta în corul bisericii, în același timp studia la liceu. A fost o femeie foarte educată și este în întregime meritul ei că copiii mei au crescut atât de alfabetizați.

– Grigori? Grabovoi? Bineînțeles că ne amintim, este cel mai bun elev al nostru – sala profesorilor de la școala Jenis s-a transformat instantaneu într-un stup de albine. Grigori a venit aici, la școala care pe atunci purta numele lui Gorki, în clasa a noua, după ce a absolvit școala de opt ani Abai, care era mai aproape de casă. Profesoara Lyudmila Saltaeva a păstrat un chestionar pe care Grigori Grabovoi

l-a completat în clasa a zecea, în ajunul absolvirii. Profesoara de clasă își caracteriza elevul doar la superlativ. Cumva, subiectul de discuție a fost statul. Vorbind despre socialism, comunism, Grisha a spus că în curând totul se va schimba, totul în țara noastră va fi diferit. Ne-am și speriat: “Despre ce vorbiți? Va fi un război, sau ce? Trăim o viață rea?”. Și a continuat să spună: “Va fi o mare remaniere. Mulți dintre noi nici măcar nu vor mai locui aici, vor pleca, iar tu, Rosa, te vei muta într-un ținut îndepărtat. Rosa Savidi locuiește, într-adevăr, în prezent în Grecia.

Mulți dintre ceilalți colegi de clasă ai lui Grigori au plecat și ei. Doar jumătate dintre absolvenți s-au adunat pentru a douăzecea aniversare a absolvirii. Grabovoi nu a putut veni. La acea întâlnire memorabilă, toată lumea a vorbit mai mult despre Grigori. Colegii de clasă și-au amintit întâmplări din viața lor școlară și s-au întrebat cum de nu au ghicit atunci că Grigori era extraordinar. Toate previziunile sale școlare păreau mici și lipsite de importanță atunci, erau percepute ca un lanț de coincidențe: un braț rupt în timpul orei de gimnastică a unui coleg de clasă, prăbușirea Uniunii Sovietice și victoria echipei de baschet a școlii. Totul este perceput foarte diferit acum.

– Întotdeauna mi-a spus totul, – adaugă Valentina Petrovna la conversație.Totul s-a adeverit întotdeauna.

 

  • Grigori Grabovoi a salvat omenirea de la distrugere de cel puțin cinci ori
 

Prima dată a fost atunci când a lucrat la diagnosticarea extrasenzorială și la prognoza de control . Concluzia experților a fost că prognozele sale au avut o precizie de 100% referitoare la starea avioanelor și au fost publicate în 1995 la editura “Soprichastnost” în colecția de protocoale a rezultatelor “Practica controlului”. Calea salvării”.

Aceste lucrări au dovedit capacitatea sa de a prezice chiar și efectele unor factori externi aleatorii, cum ar fi o pasăre care lovește un motor de avion. “Practica controlului”. Calea salvării”.- Moscova, Editura Soprichastnost, 1998, p.124) Orice sistem cibernetic, creat de om, se bazează doar pe datele precedente și nu poate lua în considerare factorii aleatori. În acest fel, G.P.Grabovoi a demonstrat că omenirea poate prognoza dezvoltarea și efectul tehnologiei și, prin urmare, poate trăi și se poate dezvolta etern. Acest lucru este echivalat cu salvarea omenirii, deoarece îi dezarmează pe cei care consideră că omenirea este condamnată la distrugere din cauza dezvoltării rapide a sistemelor tehnologice și cibernetice, care pot scăpa de sub control.

 Cel de-al doilea caz de salvare este descris în Rossiyskaya Gazeta № 18 (1878) din 30 ianuarie 1998, sub titlul “Senzație tăcută”, în articolul “Catastrofele sunt anulate pentru mâine”.( https://self-defense-legal.com/ru/katastrofy-na-zavtra-otmenyayutsya/ ).

Aici este citat un fapt, certificat la cel mai înalt nivel de stat, conform căruia Grigori Grabovoi a descoperit un defect la centrala nucleară Kozloduy din Bulgaria, care ar fi putut provoca un accident egal cu mai multe accidente similare celui de la  Cernobîl.

 Diagnosticul extrasenzorial actualizat al centralei nucleare realizat de Grigori Grabovoi, publicat în mass-media bulgară și comunicat personalului centralei, a avut ca rezultat faptul că Pământul nu s-a transformat într-un nor de praf.

A treia oară: În 2002, în ediția tipărită “Varianta de control – PROGNOSE”. 4 (5) aprilie 2002 pagina. 3 în articolul “Eurasia și virușii” a fost publicată de Grigori Grabovoi o prognoză de control de protecție privind coronavirusul cu informația despre ce măsuri trebuie luate pentru a se proteja de mutațiile virusului și a salva oamenii cu pregătirea dispozitivului PRK-1U pentru a contracara răspândirea virusului.

Ziarul “Varianta de control – PROGNOSE” a fost înființat de Grigori Grabovoi prin intermediul fundației sale personale și este înregistrat de Ministerul Presei, Radiodifuziunii și Televiziunii și Mass-media din Federația Rusă. Certificatul de înregistrare PI #77-11028 din 31 octombrie 2001. (https://vuprognoz2002.wordpress.com/2020/04/10/variant-upravleniya-prognoz/ ).

 Acest lucru dovedește posibilitatea pregătirii pentru protecția împotriva problemelor virusologice și, în general, a problemelor cu caracter dăunător pentru omenire. Prognoza a fost confirmată pe deplin. Acest lucru echivalează cu salvarea omenirii.

 A patra oară: activitatea de înregistrare a Comitetului de organizare a partidului politic DRUGG. Grigori Grabovoi este autorul Programului partidului politic DRUGG. Toți participanții la congresul de înființare a partidului politic DRUGG au votat pentru adoptarea acestuia la 17.03.2006. Programul partidului politic DRUGG blochează scăderea nivelului criteriilor de utilizare a mijloacelor nucleare împotriva Rusiei și, în consecință, lipsa de reacție. Astfel, războiul nuclear global este blocat. Se stabilește că Grigori Grabovoi a salvat lumea de la distrugere pentru a patra oară. La punctul 10 din Programul partidului politic DRUGG se spune: “Unificarea țărilor lumii pentru neutralizarea oricăror arme și înlăturarea motivelor de a folosi armele. Unificarea tuturor țărilor lumii pentru dezvoltarea eternă, creativă și fericită a fiecărei persoane.” Potrivit declarației oficiale a lui Grigori Grabovoi, acesta nu mai desfășoară nicio activitate politică de la încetarea activității partidului politic DRUGG, însă Carta partidului DRUGG prevede posibilitatea înregistrării unor direcții pașnice de dezvoltare. În condițiile moderne, când rezoluția APCE din 13 octombrie 2022 recunoaște în unanimitate partidele politice actuale din Rusia drept “complici ai terorismului”, este important să nu se subestimeze faptul că legislația Rusiei a permis un partid, cum ar fi partidul DRUGG, care conținea în programul său o direcție constructivă, pașnică. Minimizarea acestui fapt scade pragul de utilizare a armelor nucleare împotriva Rusiei. Rusia are posibilitatea de a riposta prin utilizarea armelor nucleare. Posibilitatea unui război nuclear global reprezintă o amenințare pentru o parte semnificativă a omenirii.

A cincea oară: Crearea de către Grigori Grabovoi a Învățăturii “Despre salvare și dezvoltare armonioasă”, care face posibilă implementarea tehnologiilor pentru salvarea tuturor și asigurarea vieții eterne pentru toți. Eficacitatea Învățăturii lui Grigori Grabovoi este dovedită de protocoalele cu rezultatele obținute de Grigori Grabovoi, care au fost publicate în volumele 1,2,3 ale colecției “Practica controlului. Calea salvării”. (https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/praktika-upravleniya-put-spaseniya/), Programul de învățătură al lui Grigori Grabovoi (https://www.grigorigrabovoi.world/images/education/training_program_on_the_teachings_of_grigorigrabovoi_v.20220218.pdf ) Protocoalele rezultatelor obținute de discipolii lui Grigori Grabovoi, publicate în volumele 4,5,6 ale colecției “Practica controlului. Calea salvării”. (https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/ ) , publicații științifice (link către site-ul cu publicarea lucrării “Structuri aplicate ale câmpului creator de informație”

 

 

Aparatul PRK-1U si modul in care interactioneaza cu omul

Aparatul PRK-1U si modul in care interactineaza cu omul

 

Utilizarea dispozitivului PRK-1U permite unei persoane să-și dezvolte rapid propria conștiința și prin intermediul mintii sa preia sub controlul său conștient (direcția) evenimentelor sale de viaţă.


Dispozitivul PRK-1U pentru dezvoltarea concentrațiilor, antrenează conștiința și dezvoltă concentrațiile pentru implementarea vieții veșnice.

 

Gândirea unei persoane este un semnal luminos slab, care prin existența conexiunilor informațeii universale între toate obiectele realității, interacționează cu aceste obiecte și se influenteaza simultan. Prin urmare,dezvoltându-vă gândirea, vă puteți ajusta conștiința și dezvolta mintea, astfel încât fiecare gând sa poata controla realiatea.
Deci, o persoana prin „gândul său obișnuit”, care urmărește să construiască și să asigure viața eternă pentru sine și pentru toată lumea, poate chiar prin prezența pe Pământ în corpul sau fizic, sa piloteze toată realitatea așa cum face Creatorul

 

O persoană, gândindu-se, interacționează cu informații care sunt peste tot în lume și o astfel de interacțiune, dacă este direcționată cu precizie, poate normaliza orice obiect al realității, inclusiv sănătatea umană.

 Invatatura lui Grigori Grabovoi este un sistem de cunoaștere care permite să se dezvolte conștiința și spiritul omului prin puterea gândului său.
Brevetele lui Grigori Grabovoi atestă faptul că atunci când citiți operele lui și lucrati cu metodele lui Grigori Grabovoi, un semnal biologic normalizator este generat în conștiința voastra.

Procesul prin care oamenii generează un semnal biologic normalizator atunci când gândesc și se concentrează în timpul utilizării lucrărilor lui Grabovoi G.P. este protejat ca metodă prin brevetul de invenție al lui Grabovoi G.P: „Mijloacele de prevenire a accidentelor și dispozitivul pentru implementarea sa ”.
Acest brevet este metoda de a asigura dezvoltarea eternă. Graţie aceastei metode, operatorul învață să răspândească un semnal biologic și să primească rezultatul benefic pentru sine și pentru orice alt obiect al realității.
Aceasta este dovada că gândul are o anumită activitate fizică, o manifestare fizică.
În descrierea acestui brevet, se notifică faptul că metoda aplicată pentru generarea de bio semnale contribuie în continuare la normalizarea situației în zona unui posibil dezastru. Astfel, această metodă brevetată asigură ca citirea și studierea operelor lui Grigori P. Grabovoi contribuie la normalizarea evenimentelor cititorului în direcția dezvoltării eterne, Si asta deoarece prevenirea fenomenelor catastrofale în organism și mediu creează viață eternă, datorită conștiinței care generează un bio semnal  cu fiecare gând.

 

Brevetul de invenție al lui Grigori P. Grabovoi „Sistemul de transmisie a informației “acoperă procesul de transformare a gândurilor în radiații de lumină care are loc când te gândești și te concentrezi si când folosești operele lui Grigori P. Grabovoi.
Această radiație luminoasă transmite informații pentru control si normalizare și pentru procesul de învățare.
În descrierea acestui brevet, este scris „că rezultă din teoria sintezei undelor și legilor mecanicii cuantice, ca radiația gândirii transformate are simultan două stări cuantice. Sistemul explicit de transmitere a informațiilor funcționează astfel: o persoană care generează un gând acționează ca un operator care transmite informație. “
Astfel, transmiterea datelor prin gândire, către orice sistem, este brevetată.
Influența specifică a gândirii formate și emise în timpul studiului operei lui Grigori Grabovoi este de a normaliza evenimentele spre dezvoltarea lor eternă.
Direcționând această radiație normală a gândirii către zonele corpului și mediului, omul participă deci la realizarea vieții eterne.

 Dispozitivul PRK-1U antrenează conștiința, dezvoltă concentrații legate de viață eterna, reacționează la gândul unei persoane, precum și la procesul de creare a gândurilor, și sprijină persoana în propria sa dezvoltare. În funcțiile dispozitivului, gestionarea este structurată prin crearea și emiterea materiei vieții eterne.

 

Dispozitivul PRK-1U se bazează pe cele două brevete ale lui Grigori Grabovoi citate mai sus: „Mijloacele de prevenire a accidentelor și dispozitivul pentru implementarea acestuia” și „Sistemul de transmitere a informațiilor “.

Pe suprafața exterioară a dispozitivului se află  3 lentile. Acesta este sistemul optic ,receptorul dispozitivului. Setările caracteristicilor optice și dispunerea reciprocă a lentilelor de pe partea exterioară a dispozitivului sunt realizate pe baza brevetului “Sistemul de transmitere a informațiilor “.

Concentrarea atenției asupra obiectivului mic al dispozitivului, păstrând simultan un scop de a direcționa în conștiință permite ca lumina gândurilor care o conduc să fie distribuita si la celelalte două lentile ale dispozitivului. “Un gând transformat în strălucire poate avea două stări cuantice “. O persoană care
poate să se concentreze într-un mod special asupra lentilelor dispozitivului ,interacționează cu dispozitivul.

 Este foarte important să înțelegem că dispozitivul este controlat de conștiința umană. Aceasta înseamnă că, pentru a lucra cu dispozitivul, o persoană trebuie să fie concentrata constant asupra obiectivului de atins. Dacă sunteți mulțumit să priviți dispozitivul fără să vă gândiți la nimic, fără a vă concentra atenția asupra unui gând specific, atunci dispozitivul nu va interacționa. Acest sistem vizează în mod specific dezvoltarea fuziunilor. El nu interacționează direct cu materia ființei umane.

Dispozitivul interacționează numai cu gândul unei persoane, construit și dirijat pentru un scop specific.
Prin urmare, programul de utilizare a dispozitivului este denumit“Program de instruire pentru Invataturile lui Grigori Grabovoi cu utilizarea dispozitivului PRK-1U”.
Pentru toți cei care lucrează activ cu dispozitivul, Grigori Grabovoi oferă acces gratuit la lucrările sale din volume diferite (în prezent în principal în limba engleză) pentru contractele de utilizare a Dispozitivului PRK-1U timp de 4 ani. Sunt sesiuni unice de o oră și treizeci de minute de asemenea disponibile.
Studiul lucrărilor lui Grigori Grabovoi cu utilizarea dispozitivului, permite unei persoane să înțeleagă și să-și amintească mai mult conținutul cărților și seminariilor eficient și mai rapid. Lucrul cu dispozitivul este la fel de eficient atunci când persoana este departe de dispozitiv. În prezent, utilizarea
dispozitivului este oferită de accesul video online prin Internet. Sistemele optice interne ale dispozitivului sunt construite în conformitate cu brevetul “Modalitatile prevenirii accidentelor și dispozitivul pentru implementarea acestora ”, ceea ce înseamnă că orice gând interacționand cu instrumentul este
normalizat luând în considerare armonia tuturor elementor lumii. Prin urmare, atunci când lucrează cu dispozitivul, o persoană nu poate in nici un caz distruge sau deteriora orice formă de viață.

 

 Când dispozitivul este pornit, acesta emite câmpul caracteristic eternității.

 

 

 Când dispozitivul este pornit, informațiile vibratoare ale căror caracteristici nu corespund vibrațiilor materiei eternității sunt neutralizate.

 

 

 Când conștiința umană interacționează cu dispozitivul, resursele de conștiința sunt păstrate. Acest lucru mărește timpul și puterea de concentrare.

 

 Aparatul este conceput doar pentru a dezvolta concentrațiile vieții eterne. În consecință, este absolut armonios, în sensul că implementează viața și ajută si
garantează viața veșnică. Când dispozitivul PRK-1U este pornit, o creștere foarte puternică a intensității gândirii, vizibilă prin clarviziune, emană de la persoana care lucrează cu acest dispozitiv.

Lucrul are loc în așa fel încât atunci când persoana interacționează cu materia vietii eterne generată și diseminată de dispozitiv, gestionarea și dezvoltarea concentrațiilor persoanei sunt amplificate de concentrația mare a materiei vietii eterne din dispozitiv. În consecință, întrucât gândirea, care este si lumină, poate influența materia corpului, putem spune că gândul, considerat ca o undă la nivel micro, poate normaliza corpul, nu doar corpul, ci și obiectele lumii exterioare.

 

 Acest dispozitiv PRK-1U extinde pur și simplu această capacitate.

Este posibil să se calculeze intensitatea radiației de la o celulă necesară pentru a asigura viața eternă a celulei, apoi acțiunea dispozitivului prin câmpurile sale optice și electromagnetice, crește intensitatea radiației celulei țintă.

 

Deci, atunci când pornesc dispozitivul, oamenii încep să simtă această structură a eternitatii, adică o anumită structură, o structură de lumină pe care o putem dovedi și descrie prin caracteristicile câmpului și caracteristicile materialului.

Pentru rezultate optime în lucrul cu dispozitivul, Grigori Grabovoi face o ajustare a aparatului PRK-1U individual pentru fiecare persoană, datorită cunoștințelor sale de control si clarvedere, precum și prin algoritmi fizico-matematici și pe calculatoare.
Grigori Grabovoi consideră mai întâi nivelul vieții  eterne pe care fiecare om îl are de la naștere.
Acest nivel este o anumită sferă a vieții eterne, care există la nașterea oricui. Această sferă depinde de segmente de informații care se manifestă în diferite părți ale corpului în moduri diferite. Este, de exemplu, o sferă concentrată în regiunea lombară a coloanei vertebrale. Apoi, lumina acestei sfere trece prin corp. Și Grigori Grabovoi începe să lege geometric materia vieții eterne generata de dispozitiv, cu ceea ce vine de la nivelul primar al nașterii unei
persoane, cu ceea ce vine de la Dumnezeu, așa cum a fost creat de Dumnezeu.

Grigori Grabovoi asamblează aceste lumini împreună. Această cuplare a luminii eternității a unei persoane și cea a dispozitivului este o sarcină specială care necesită clarvedere de control, pentru a realiza acest ansamblu cu precizie și viteză.

Sistemul face posibilă dezvoltarea a patru zone de concentrare:
1. Dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru întinerire.
2. Dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru orice
eveniment.
3. Dezvoltarea concentrărilor vieții eterne pentru pilotarea
clarviziunii.
4. Dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru prognoza
controlului.
  

Înainte de a lucra cu dispozitivul, este necesar să identificați exact concentrația pe care o veți executa. Scopul concentrării este dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne.Selectați unul dintre cele patru moduri, de exemplu, alegeți întinerirea.Pentru a rămâne în contact cu dispozitivul pentru întreaga durată, aveți nevoie, în timp ce țineți cont de obiectivul dvs. de pilotare, de a vă concentra pe lentila mică a dispozitivului. Apoi imaginați-vă că lumina gândului vostru intră în lentila cea mică și se mută continuu în sens invers acelor de ceasornic pe toate cele trei lentile.Pe tot parcursul concentrării, mențineți conștientizarea mișcării gândirii voastre și în același timp urmați instrucțiunile metodelor specifice celor patru axe propuse.

 

Pot fi efectuate diferite acțiuni mentale pentru a menține interacțiunea cu dispozitivul. Una dintre opțiuni este de a efectua aceste patru acțiuni simultan:
 1. Păstrați întotdeauna în minte obiectivul dvs. de control, fie pastrandu-l in minte , fie prin observarea continuă sau doar concentrandu-va  asupra rezultatului controlului. Fiecare alege ceea ce este cel mai confortabil pentru el.

2. În timp ce vă mențineți obiectivul de pilotare, îndreptați-vă mai întâi atenția către lentila cea mica a dispozitivului. În acest fel, semnalul luminos al gândului dvs. de conducere este proiectat în zona lentilei mici. Vizualizati apoi lumina gândului  vostru conducând-o în mișcare continuă în sens invers acelor de ceasornic prin cele trei lentile. pe parcursul timpului total de concentrare. Faceți tot posibilul să vă păstrati percepția de mișcare a luminii gândului vostru, care este scopul pilotajului.

3. Urmați instrucțiunile metodei.
4. Observați orice schimbări în starea dumneavoastră și modul în care vă simțiți în timp ce lucrați. Starile sau senzațiile neobișnuite sunt martorii amplificării pilotajului dvs. în timpul practicii cu PRK-1U.

Constiinta inalta-calea catre eternitate

Constiinta inalta-calea catre eternitate

Constiinta noastra este instrumentul esential cu ajutorul careia putem evolua , este calea nostra catre eternitate. 

Felul in care a evoluat lumea pana acum, ritmul alert al descoperirilor tehnologice-si acestea din pacate nu au mers doar in sensul bun, amenintarea unei catastrofe nucleare ce va arunca planeta in negura, toate acestea ne obliga sa luam atitudine si sa lucram cu noi pentru a ne salva si a ajuta si pe ceilalti sa se salveze. 

“Principala diferenta dintre metodele mele si celelalte teorii si practici spirituale, este ca tehnicile pe care eu le-am creat au drept scop o viata eterna, armonioasa, lipsita de boli si griji pentru intreaga umanitate” spune Grigori Graboovoi. 

Pentru ca toate acestea sa se realizeze, oamenii trebuie sa tina cont de faptul ca intreaga lor realitate, toate actiunile lor, tot ceea ce se intampla in viata lor, este in stransa legatura cu “INTREGUL”. 

Nu mai putem trai in continuare in acest principiu al separarii, al concurentei, legea junglei nu mai are ce cauta in vietile noastre. 

Avem dreptul si obligatia de a actiona ca si co-creatori ai realitatii noastre. Sa ne luam in serios rolul nostru in aceasta viata si in intreaga Creatie. 

Conform invataturilor lui Grigori Grabovoi, totul, dar absolut totul este posibil. Singura conditie este  ca noi sa lucram pentru inaltarea nivelului constiintei proprii, si drept urmare, al constiintei colective. 

Este singura modalitate prin care putem sa evoluam, sa ne ridicam, sa ne salvam si sa-i ridicam si pe ceilalti. 

Cum incepem sa lucram?

Pilonul principal al invataturilor lui Grigori Grabovoi il constituie lucrarea sa “Metode de concentrare” .In aceasta lucrare   el propune 3 exercitii de concentrare pentru fiecare zi a lunii. 

Aceste exercitii sunt astfel structurate incat, daca sunt introduse in practica cotidiana si facute consecvent, au ca rezultat o mai buna concentrare. Imbunatatesc calitatea vietii in general si maresc capacitatea de gestionare a “elementelor surpriza” inerente din viata fiecaruia. 

Toate tehnicile si metodele propuse de Grigori Grabovoi au ca fundament o constiinta inalta, o buna constientizare a rolului vietii si al nostru in Creatie si in procesul Creatiei. 

Iti propun deci, draga cititorule , sa iei in serios acest rol!! 

In acest sens, nu uita ca determinarea si auto-disciplina au un rol foarte important. Este primordial sa ne auto-impunem un anume program si regim de viata. Cei mai multi dintre voi cunoasteti acest lucru dealtfel. Eu insumi,  in perioada in care am inceput sa studiez despre Grigori Grabovoi si invataturile sale, am avut nevoie de multa determinare. 

Exercitiile propuse de el , veti vedea, nu sunt din cele mai simple. Continuati, chiar daca la inceput vi se par de neinteles. Cu timpul, totul va deveni mult mai clar, si exercitiile vor avea efectul scontat, veti vedea! Singura conditie este sa nu renuntati! 

Mai multe persoane, dintre cei care predau cursurile sale la seminarii in intreaga lume, i-au pus intrebarea: “De ce exercitiile de concentrare , si de altfel, intreaga sa invatatura, sunt dificile la prima vedere, de ce nu incearca sa le faca pe intelesul tuturor? Raspunsul lui Grigori Grabovoi a venit prompt: “Daca eu dau toate aceste informatii pe intelesul tuturor si nu necesita sa depui nici un efort pentru a intelege, unde mai este evolutia???” 

Va rog sa tineti cont de acest raspuns daca sunteti tentat sa renuntati! 

Gasiti in josul acestui articol cum puteti avea lucrarea  “ Metode de concentrare”  tradusa de mine . Este un instrument extrem de pretios si vi-l ofer cu mare drag. 

 

Aparatul PRK-1U

Tinand cont ca exista un anume principiu dual al organizarii materiei, adica la nivel de micro-materie, ea, micro-materia,  poate fi considerata in acelasi timp, ca o particula si ca o unda, ca un val imens! Putem spune intr-adevar, ca acest lucru are o importanta enorma, din punct de vedere fizic, dar mai ales din punctul de vedere al  ridicarii statutului energetic general, pentru ca formeaza ceea ce se numeste SALTUL CUANTIC” 

  

Pentru a veni in ajutorul omenirii si fidel rolului si misiunii sale de a ajuta omenirea sa se salveze, Grigori Grabovoi a inventat, printre multe altele, un aparat care ajuta, de asemenea, la ridicarea nivelului de constiinta si la realizarea oricarui obiectiv  , dar, mai ales ,de a asigura viata eterna a intregii umanitati, si practic, de a face saltul cuantic!! 

Da, este un concept ce a fost destul de putin afirmat in lumea stiintifica ,( ma refer la viata eterna) dar care este demonstrat stiintific si practic de catre Grigori Grabovoi.Numeroase brevete si documente certificate de catre  Academii din intreaga lume  stau marturie acestui fapt. 

Acest aparat, PRK-1U,  este instrumentul care ne ajuta sa lucram cu noi, accelereaza evolutia nostra si ridicarea nivelului de constiinta. 

Trebuie insa, sa tineti cont, ca aparatul AJUTA SI NU FACE TREABA IN LOCUL NOSTRU! Se impune, deci, la fel de multa munca si determinare. 

Aparatul lucreaza cu ajutorul mai multor cristale, fixate intr-o anumita ordine si intr-un sens specific. Tot ceea ce trebuie sa facem este sa ne conectam la el, dupa ce , in prealabil, acesta a fost setat in concordanta cu datele noastre personale( nume, prenume, data de nastere). Aceste setari sunt facute de Grigori Grabovoi personal. 

Un articol mult mai detaliat despre aparatul PRK-1U gasiti aici https://codurilevietii-888.me/index.php/2020/04/24/b-t-aparatul-prk-1u-instrumentul-care-ajuta-evolutia/

MANIFESTARI ALE ETERNITATII

In cele ce urmeaza vreau sa va prezint succint un alt instrument de lucru extrem de util si eficace pe care Grigori Grabovoi il pune la dispozitia umanitatii. 

El a realizat, in doua volume publicate, o colectie de imagini (pictate sau fotografiate de el insusi). 

Aceste imagini sunt extrase “din locurile in care eternitatea se reveleaza cel mai intens”, dupa cum insusi autorul lor le descrie. 

Ele permit celui ce se concentreaza asupra lor sa recunoasca materia eterna, care este prezenta peste tot in lume. 

Privindu-le, percepem rezultatele practicii concrete a contactului cu eternitatea si  prezenta eternitatii in realitatea nostra cotidiana. Vom realiza ca avem posibilitatea de a actiona in acelasi fel si noi. 

Ne putem imagina, privind aceste imagini, pe noi insine, sau oricare persoana pe care vrem s-o ajutam, incadrati in acest peisaj. 

Cu ajutorul imaginilor si a materiei eterne surprinsa in ele, fixam ideea de etern . Aceasta poate fi la nivelul sanatatii, tineretii corpului si spiritului. Vom accelera procesele materializarii realitatii dorite, si in final, a asigurarii vietii eterne pentru toti. 

Va las sa contemplati si sa va concentrati pe cateva din aceste imagini:

Puteti avea cartea “Metode de concentrare” prin inscrierea la newsletter. Lasati adresa de mail si noi v-o trimitem. 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Cum utilizam Seriile Numerice

Cum utilizam Seriile Numerice

Despre numere si vibratiile lor s-a scris mult. Numerologia este o stiinta in sine, ce studiaza in detaliu toate implicatiile lor in Univers, ca si in viata noastra de zi cu zi. 

Bazandu-se pe acest fapt si pe calitatile sale exceptionale de clarviziune, Grigori Grabovoi a creat un intreg sistem de restabilire a Normei. 

Norma reprezinta starea de normalitate, esenta pura, pe care Creatorul a pus-o in toate, incepand cu corpul nostru, pana la toate situatiile realitatii noastre inconjuratoare. 

Prima si cea mai importanta etapa este constientizarea

Fiecare situatie sau boala are un scop: acela de a ne arata ca ne-am indepartat de la Norma. Si, desi doare, uneori suferinta fiind la cote extreme, ar trebui sa ne bucuram. Pentru ca asta este singura modalitate prin care putem sa ne dam seama ca ceva nu merge, este barometrul vietii noastre. Bun, acum, poate ca multi dintre voi o sa spuneti ca bat campii. Dar haideti sa ne gandim putin. 

Sa ne imaginam, de exemplu, ca mergem catre o destinatie necunoscuta, pe un drum pe care nu am mai fost niciodata. Fiecare dintre noi ne uitam dupa indicatoarele rutiere. Sau, in cazul in care avem in dotare, folosim un GPS. Sunt convinsa ca si voua vi s-a intamplat sa gresiti drumul. Si atunci, GPS-ul (dragul de el) recalculeaza ruta. Nu de putine ori ni se spune ca trebuie sa ne intoarcem. 

Cam asa ceva se intampla atunci cand in viata ne abatem de la drum. In cazul nostru, GPS-ul este boala sau situatia care ne-a provocat durerea prin care trecem. Totul este sa nu ne incapatanam sa ramanem pe aceeasi ruta si sa fim receptivi. Sigur, in cazurile unor boli mai grave, a constientiza ca ceva am gresit si a asuma este capital. Din pacate, ne-am obisnuit sa dam vina pe oricine sau orice altceva pentru situatiile prin care trecem. 

Dar ce inseamna a constientiza? Cum si ce trebuie sa facem pentru asta?

In primul rand, sa nu intram in panica. Stiu, nu este deloc usor sa-ti infrunti fricile. Nu este deloc usor sa fii pus in fata unui diagnostic grav. 

Trebuie sa stiti ca ,Universul functioneaza in felul urmator: cu cat va ganditi mai mult la un lucru, cu atat mai mult il aduceti in viata voastra. 

Deci, daca facem o analogie, cu cat va ganditi mai mult la boala si la durere, cu atat mai bine le simtiti prezenta. De acord cu voi, nu se rezolva problema daca o ignoram. In nici un caz!!!! 

Ce putem noi sa facem, este sa ne gandim la ceea ce dorim sa se intample. Adica, in cazul in care suntem bolnavi, ne gandim ca suntem sanatosi, ne aducem in imaginatie momente din viata cand eram in plina stare de sanatate, fericiti, veseli. 

Si daca nu putem sa facem asta? Exista zile mai bune si zile mai rele. Insa, in fiecare dimineata putem sa facem ceva pentru a ne imbunatati starea de spirit. Ascultati  muzica , desenati, gatiti, vorbiti cu un prieten, ceva ce va face placere. Intotdeauna ajuta. Si evitati, pe cat posibil, sa va izolati. A sta inchisi in casa, rumegand aceleasi si aceleasi ganduri negre, a-ti plange de mila in continuu, nu face decat sa va adanceasca starea de boala. Ca sa va traduc prin exemplul nostru, este ca si cum am continua drumul gresit, cu toate ca GPS-ul ne spune sa ne intoarcem. 

A doua etapa este dorinta de indrepta situatia

Dupa ce am constientizat, trecem la urmatoarea etapa. 

In general, exista trei categorii de reactii: 

*Negarea, neacceptarea realitatii 

* Izolarea 

*Dorinta de vindecare 

Sa le luam pe rand si va propun sa facem o analiza a fiecarei categorii de reactii. 

Negarea

Multe persoane, odata ce au constientizat starea de boala si faptul ca ceva este in neregula in comportamentul, credintele, gandirea lor, ajung, din diferite motive, sa experimenteze o stare de furie, de frustrare. Ceea ce , pana la un punct, se incadreaza intr-o oarecare normalitate. Noi trebuie sa facem totul pentru a depasi aceasta stare. De multe ori, incercam sa-i invinovatim pe altii sau ne invinovatim pe noi insine. Si asta este un punct pozitiv, in sensul ca am inteles ca NOI am creat acea situatie. 

Cel mai bun lucru pe care il avem de facut este sa ne amintim ca acea situatie sau boala au aparut pentru a ne aduce “pe calea cea buna” si sa acceptam situatia ca atare. 

O data ce am acceptat situatia, vom merge mai departe, si vom incepe sa iertam. 

Dar ce inseamna a ierta?

In practica mea am avut multe situatii in care cei pe care ii ajutam (desi am o practica destul de indelungata, nu imi place sa spun nici tratam, nici vindecam, pentru ca cel in cauza este cel care face terapia si se vindeca, noi putem doar sa-l ajutam). 

In general, notiunea de a ierta este asociata cu “a aproba” o actiune-a unei alte persoane sau a noastra- actiune care ne-a facut rau. 

A ierta inseamna a elibera acea durere, incarcatura emotionala provocata de acea actiune. Iertarea nu are legatura cu acea persoana, are legatura cu “eu”-l personal.Trebuie sa intelegem ca fiecare persoana are un rol in viata noastra, mai mic sau mai mare. Nimic si nimeni nu apare in vietile noastre fara motiv. Deci, elibrand durerea, nu inseamna ca il absolvim de vina pe celalalt. El isi va primi lectiile lui. Nu ne priveste pe noi nici cand, nici cum. Prin simplul fapt de a elibera aceasta incarcatura emotionala negativa ne dam sansa la vindecare, intoarcem pur si simplu, pagina. 

Voi vorbi acum despre iertrea de sine. Este un alt subiect delicat si pentru unii, destul de dificil de infaptuit. 

In decursul vietii, fiecare dintre noi trecem prin anumite etape ale dezvoltarii noastre. Si este foarte important sa intelegem ca daca la un moment dat, am luat o decizie care s-a dovedit a nu fi cea buna, ea, acea decizie era in raport direct cu gradul nostru de evolutie din acel moment al vietii. Nu este nimic rau in faptul ca am gresit. Important este ca realizam ca ceva nu a fost bine si acum avem sansa de a indrepta. 

Nu este deloc constructiv sa ne biciuim, asta nu va schimba situatia!!! Sa intelegem ca la momentul respectiv, asa am crezut noi ca este mai bine. 

Izolarea

Izolarea vine cumva ca o continuare a negarii. In momentul in care nu reusim sa acceptam si sa iertam, ne izolam. Izolarea nu poate avea un efect bun asupra noastra. Pentru ca in momentul in care ne izolam, ne inchidem interior si exterior.Adica, nu numai ca nu acceptam situatia, dar inchidem si orice comunicare cu ceilalti. Am scris mai sus ce este de facut in acest caz. Faceti tot ce va aduce bucurie, 

Stiu, nu intotdeauna este usor, dar cu un pic de vointa se rezolva. 

Dorinta de vindecare

Atunci cand trecem de celelalte doua faze, apare dorinta de vindecare. Este foarte important sa intelegem ca nimic nu este imposibil, ca nu exista boli incurabile. Din pacate, aceasta notiune de boala incurabila, a fost introdusa de medicina alopata, care priveste boala numai din punctul de vedere al corpului si nu tine cont de faptul ca noi suntem fiinte care avem un corp fizic, un suflet, o constiinta si un spirit. In momentul in care intelegem sa privim boala din acest punct de vedere, intelegem si faptul ca sufletul este nemuritor. Iar corpul, care este partea materiala a sufletului nostru, este la randul lui, nemuritor. Deci, nu exista boala incurabila, ci doar credinte bine fixate in constiinta colectiva pe care trebuie sa le depasim. Odata ce am inteles ca sufletul poate reface oricand partea sa materiala-corpul nostru-avem cheia problemei. 

Mai trebuie sa intelegem si ca , oamenii au impartit bolile in curabile si incurabile. Organismul nostru nu face diferenta dintre o viroza si un cancer. Pentru el, in momentul in care ceva nu este la Norma, se declanseaza starea de alerta. E simplu! 

Tehnica de lucru

Vom trece acum la actiune.Dupa ce am ales seriile numerice corespunzatoare maladiei respective! Nu uitati, va rog, ca orice boala are in spatele ei o incarcatura emotionala negativa. Asa ca seria numerica 619 881 841 61 pentre a curata si armoniza memoria  emotionala negativa este bine sa fie inclusa printre celelalte serii numerice. 

Important este, de asemenea, sa ne cream un cadru placut de lucru. Aprindeti o lumanare, spuneti o rugaciune, ascultati muzica de relaxare, etc. 

Incepem apoi sa citim seriile de numere. Se citeste fiecare cifra in parte, adica in exemplul nostru : 6-1-9-8-8-1-8-4-1-6-1. Ati remarcat ca exista pauze intre cifre. Nu este vorba de nici o greseala. Multe dintre seriile numerice sunt asa. Pauzele, pur si simplu, marcheaza cifra dinainte. Adica, in momentul in care am facut o pauza, este ca si cum am lasa-o sa vibreze mai mult. 

Putem sa citim seriile numerice cu voce tare sau in gand, le putem canta, le putem desena, totul este ok. Seriile numerice pot fi citite cifra dupa cifra, asa ca in exemplul de sus, sau putem sa ne concentram simultan  pe prima si ultima cifra, apoi pe a doua si penultima , pe urma pe cea de-a treia de la inceput si din urma, pana ajungem sa spunem toate cifrele. Se poate intampla ca seriile numerice sa contina un numar impar de cifre. Nu este nici o problema, va concentrati pe ultima cifra singura, asa cum ati facut cu perechile de mai inainte.Pentru cei care sunt mai senzitivi, pot simti vibratiile fiecarei cifre in propriile campuri.  Cel mai important este sa ne simtim confortabil atunci cand le spunem. 

ATENTIE 

O munca mecanica, repetitiva, creaza rezistenta, ne plaseaza in lupta cu noi insine.De aceea, este foarte important sa fim creativi. Putem sa scriem seriile numerice pe o foaie de hartie si sa o purtam asupra noastra, putem sa punem foaia undeva la vedere , sa ne “sara in ochi” de cate ori trecem pe acolo. 

O alta modalitate este sa umplem o sticla cu apa, si sa scriem cu un marker seriile numerice respective. Apa, preia intotdeauna vibratiile cifrelor, si, pur si simplu, o transformati in medicament. 

Despre apa si “inteligenta apei” va rog sa urmariti aici un documentar foarte interesant inteligenta apei si aplicatiile ei 

O secventa numerica este legatura normalizatoare dintre om si informatie. Concentrarea pe seriile numerice genereaza impulsuri ale constiintei omului care trimite informatiile catre corp, declanseaza si accelereaza procesul de vindecare. 

In cazul in care lucrati pentru altcineva, nu uitati ca trebuie sa aveti acordul acelei peroane. De asemenea, trebuie ca acea persoana sa treaca , ea insasi, prin toate etapele descrise . Fara implicare personala, este imposibil sa ajuti pe cineva. 

Foarte important este,de asemenea,sa intelegem ca , exact ca in cazul oricarui tratament, trebuie sa lucram cu seriile numerice pana cand obtinem rezultate. Important este sa fim convinsi ca ne ajuta, sa avem incredere in noi, in ceea ce facem, in corpul nostru si in Dumnezeu!!! 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Puterea Ascunsa a Numerelor

Puterea Ascunsa a Numerelor

Universul intreg poate fi descris prin cifre. Numerele au o structura informativa capabila sa trezeasca in constiinta noastra informatia pe care altfel nu am putea s-o primim in starea sa pura, nealterata de emotii sau de interactiunea cu o vibratie mai joasa. 

Concentrandu-ne asupra numerelor putem de exemplu, sa cream un eveniment in viitor si sa programam realizarea lui in prezent. Dar cum este posibila o asemenea actiune? 

Referindu-se la numere Grigori Grabovoi spune: Daca consideram numerele ca pe o structura informativa cu o anumita forma si in raport direct cu timpul, vom constata ca fiecare numar tinde catre infinit:1,2,3,4,5…. 

Fiecare numar are un raport cu cel precedent. Ca de exemplu numarul 2 este viitorul lui 1, iar 3 est viitorul lui 2, si asa mai departe. 

Fiecare numar il contine pe cel ce urmeaza. 

“Numarul orienteaza constienta de asemenea maniera incat prezentul devine timpul viitor” mai spune de asemenea Grigori Grabovoi. 

Este evident atunci ca numerele ne asigura o abordare fericita a viitorului , ele intra in rezonanta cu actiunile noastre de concentrare si evocare a evenimentului dorit. 

Cand ne concentram asupra numerelor, portiuni indepartate ale constiintei noastre sunt aduse la lumina, si aceasta pentru ca numerele asociaza gradul nostru de evolutie la informatiile continute in aceste zone de constiinta. 

Notiunea de “zona de constienta indepartata” este foarte prezenta in lucrarile lui Grigori Grabovoi. Este comparabila unei forme de relaxare, de destindere, o zona in care atentia este “diluata”, in care suntem in starea de receptori. Este vorba de a intra in starea alfa. 

Numerele contin in acelasi timp un punct de stabilitate si unul de evolutie ce tinde catre infinit. Informatiile pe care le introducem in aceste numere atunci cand ne concentram asupra lor se vor situa intre aceste doua puncte, asigurandu-ne in acelasi timp accesul catre lumea exterioara si cea interioara. 

REGENERAREA SANATATII

Fiecare problema are o secventa de numere corespunzatoare acesteia, asa incat orice situatie poate fi reprezentata prin numere. Abilitatea de a gasi combinatia potrivita asociata cu o anumita problema vine prin practica si dezvoltarea clarvederii. Folosind secvente numerice Grigori Grabovoi a publicat carti importante pe tema: „Restaurarea corpului uman prin concentrarea asupra secventelor numerice“ și „Metode de concentrare pentru fiecare zi a lunii“, plus , mai nou, un atlas in trei volume ce contine toate seriile numerice pe care el le-a furnizat! 

Fiecare numar are propria natura spirituala si structura vibratorie. Numerele nu sunt doar simboluri matematice, ele sunt energia Creatorului. Puteti vindeca bolile cu combinatii numerice specifice. La fel cum fiecare cuvant si sunet au o structura vibratorie, asa sunt si numerele, singure sau in serie. Cifrele individuale, ca si secventele de mai multe cifre  vibreaza fiecare la o anumita frecventa. 

DE CE ATAT DE SIMPLU?

Deoarece Creatorul a creat un sistem multiplu In care totul este in stransa legatura si cea mai mica miscare schimba intregul sistem! Daca puteti stapani o miscare minutioasa cu exactitate, puteti controla intreaga lume! Daca vreti sa navigati, marea exista, si vantul … Creatorul a planificat totul! Trebuie sa stapaniti barca cu un gest minim si precis. Fiinta umana foloseste sistemul si lumea si este chiar mai usor decat sa navighezi pe  o barca cu panze! 

O secventa numerica este o legatura normalizatoare intre fiinta umana si informatie. 

Lucrarea in trei volume  “Atlasul numeric al creației omului și a vieții veșnice” 

cuprinde toate seriile numerice ce au fost validate pana acum din toate domeniile realitatii noastre. 

O modlitate de a ne regenera si rearmoniza  intregul organism este sa citim , pur si simplu, in fiecare zi, toate seriile numerice .Si cand spun asta, se subintelege, desigur, ca nu avem cum sa citim o asemenea lucrare intr-o singura zi, ea va fi facuta pe parcursul mai multor zile. Ideea este de a fi consecvent, de a o citi asa cum citim orice carte “ din scoarta-n scoarta”. 

Iata ce scrie Grigori Grabovoi in introducerea aceste lucrari: 

“Seriile numerice pe care le-am creat exista in spiritul observator al acestora, precum si in informatia intregii lumi. In coordonatele absolute ale informatiilor lumii, fiecare serie numerica si fiecare element informational are propriul sau loc. 

Informatiile al caror element de legatura este iubirea sunt conectate si se afla in acelasi domeniu. Creatorul unei constiinte impregnata de  iubirea vietii vesnice a definit locul de  conjunctie al informatiilor conștiinței, un loc extern zonei de informare a conștiinței. 

Seriile numerice isi definesc pozitia  in creier in functie de tesuturile creierului si de intregul corp in acelasi timp. Esenta constiintei sub forma unei serii numerice, care intra in contact cu o materie fizica specifica, arata cum sufletul creeaza  materia” 

METODE DE LUCRU CU CIFRELE

Exista diferite metode de a lucra cu seriile numerice: 

*Putem citi seria numerica, avand in minte obiectivul propus 

*Sa simtim vibratia fiecarei cifre 

*Formulam obiectivul si ne concentram pe anumite parti ale corpului in timp ce citim seria numerica 

*Formulam obiectivul si ne concentram pe o imagine sau fotografie( mai ales atunci cand lucram pentru alta persoana) in timp ce citim seria numerica 

  

Atunci cand lucram pentru o situatie anume trebuie sa evocam inainte de toate NORMA . Dar ce anume vrea sa spuna acest termen? 

Este important sa retineti asta: NORMA tine de dezvoltarea armonioasa, de salvarea generala, este starea de eternitate si de iubire neconditionata, in conformitate cu norma Creatiei!!! 

Tehnica de extragere a unui rezultat, eveniment sau obiectiv pornind de la o cifra 

Sa ne imaginam o cifra ca pe o forma in spatiu( in 3D). Puteti alege orice cifra.De exemplu , 1! 

Inscrieti mental in interiorul ei informatia ce contine evenimentul dorit, un rezultat sau un obiectiv pe care vi-l propuneti. 

Compresati aceasta structura apoi, din toate partile, astfel incat sa obtineti un punct. Aceasta actiune de compresare va produce efectul de extragere a rezultatului dorit si de manifestare a lui in realitate. 

Daca aveti dificultati in a imagina acest proces, puteti utiliza urmatoarea metoda: 

Luati o foaie de hartie pe care desenati o cifra. Scrieti in interiorul ei, ca si in metoda in care ne imaginam, obiectivul propus. 

Mototoliti apoi foaia de hartie, pana cand obtineti o bila. Veti avea acelasi rezultat adica obiectivul propus se va manifesta in realitate. 

Odata initializat, procesul de “normalizare” vine in mod automat. Aceasta este cheia metodei! 

Tehnica de control al evenimentelor cu ajutorul cifrei 8

Incepem prin a diviza cifra 8 in doua parti, respectiv partea  superioara si cea inferioara. 

In partea superioara punem  Norma  Creatorului, asa cum este ea definita de catre Grigori Grabovoi. 

In partea inferioara introduceti evenimentul care doriti sa se implineasca. 

Pentru ca aceasta sa se realizeze vom scrie in partea de jos: 

*Cifra 1 care reprezinta actul in sine(decizia noastra de a actiona) si care aduce o conotatie pozitiva evenimentului dorit 

*Cifra 2 ce reprezinta actiunea ( activitatea noastra relativ la eveniment) pentru ca actiunea sa fie tintita exact catre rezultatul dorit 

*Cifra 3 reprezinta rezultatul actiunilor noastre, care duce la acel rezultat in conformitate cu norma Creatorului 

*Cifrele de la 4 la 9 care reprezinta derularea evenimentelor ( procesele “fluo” din starea alfa) in cadrul actiuni initiate de noi. 

Semnificatiile intregi ale fiecarei cifre in viziunea lui Grigori Grabovoi le gasiti aici :      https://codurilevietii-888.me/index.php/2020/04/23/b-t-cifrele-si-impactul-lor-in-vietile-noastre/

Sa luam un exemplu: 

Sa spunem ca dorim sa trecem examenul pentru permisul de conducere. 

In partea superioara a cifrei 8 inscriem “NORMA”, ceea ce  este conform cu Creatia. 

In partea inferioara a cifrei 8 punem :

  • – In dreptul cifrei 1:dorinta noastra de a obtine permisul de conducere 
  • – In dreptul cifrei 2:ceea ce trebuie sa facem ca sa-l obtinem: “sa urmam scoala de soferi si sa reusim examenul” 
  • – In dreptul cifrei 3: “ Am reusit examenul” 
  • Retinem ca cifrele de la 4 la 9 le putem utiliza pentru a ajusta evenimentele, in asa fel incat rezultatul dorit sa fie obtinut in conditii perfecte pentru noi. 

Tehnica de concentrare asupra cifrei 3

Aceasta tehnica este bazata pe facultatile noastre logice si pe perceptia neta a realitatii, in cazul in care stim sigur ca viitorul prevazut exista. 

Cu alte cuvinte, vom crea , urmand un fir logic si precis, evenimentul pe care il dorim in realitatea noastra. 

Ne preparam foarte bine obiectivul, acesta trebuie sa fie foarte clar exprimat, fara a cunoaste in detaliu etapele realizarii lui. 

Stiti ca cifra 3 contine logica unui act precedent, oricare ar fi el. 

Rezultatul va fi de asa maniera  incat va va oferi cunostinte utile in legatura cu ceea ce asteptati. Concentrarea pe numarul trei creeaza variante de evolutie logica. In cifra 3, logica Creatorului se alatura logicii omului. 

Un exemplu : 

Aveti planuri sa mergeti in vacanta si  va planificati calatoria pana cand va intoarceti acasa. Sunteti in stare de sanatate perfecta si fericit dupa o vacanță minunată. Viata ia o turnura pozitiva. Aceasta inseamna ca trebuie sa va concentrati asupra rezultatului logic al vacantei dvs.: repausul si relaxarea care urmeaza si o viata fericita pe care o veți putea avea construind  alte  noi proiecte. 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Invierea si Viata Eterna sunt de acum Realitatea Noastra

Invierea si Viata Eterna sunt de acum Realitatea Noastra

Pentru prima data in istoria omenirii, Grigori Grabovoi a abordat subiectul invierii, ca si stiinta. In cartea sa “Invierea si viata eterna sunt de acum realitatea noastra”  Grigori Garabovoi expune metodele si principiile fundamentale ale resurectiei. 

De altfel, intreaga sa activitate are ca scop sa reuneasca stiinta si spiritualitatea in vederea restabilirii pacii si armoniei, dar si pentru a salva planeta. Resurectia se prezinta ca un veritabil drum catre implinirea acestor idealuri. Si cum ea este bazata pe spirit, este un drum ce nu poate fi deturnat. 

Epoca resurectiei Universale si a vietii eterne in corpul fizic ESTE realitatea noastra. Cartile sacre al marilor religii o mentioneaza. Isus a demonstrat-o prin invierea lui Lazar si prin propria Sa Inviere. 

Pentru o edificare asupra acestui subiect, vom face o incursiune a cartii “Invierea si viata eterna sunt de acum realitatea noastra” 

Aceasta carte nu este un roman. El reprezinta o catedrala, o citadela impenetrabila capabila sa adaposteasca intreaga planeta, daca principiile ce sunt prezentate in ea sunt puse in practica de o mana de oameni cu constiinta ridicata. Ea va rezista actiunii timpului, pentru ca este un punct catre infinit si un Maestru ce va ghida pasii oamenilor catre ascensiunea finala in planurile de Lumina, acolo unde toti cei inviati vor canta alaturi de cei vii imnul vietii eterne” scria Ischaia in introducerea in versiunea franceza a acestei lucrari. 

Viziunea autorului asupra resurectiei

Iata ce scrie Grigori Grabovoi in partea introductiva a acestei lucrari: 

“Putem vorbi despre inviere sau regenerare, nu numai in ce priveste oamenii,  dar si  animalele, plantele si orice obiect.  

Pentru multi, cand spunem inviere, vorbim despre ceva simbolic, in timp ce, la nivel de suflet, noi toti cunoastem invierea ca pe o  realitate a lumii existente in orice moment. Oricum, majoritatea oamenilor trebuie sa mai evolueze din punct de vedere spiritual 

pentru a fi capabili sa perceapa Lumea la nivelul sufletului, si chiar si atunci, inca nu percep termenul de “inviere”in adevaratul sens, asa cum ar trebui el sa fie perceput. In momentul in care a atins acel nivel de dezvoltare , omul trebuie sa faca inca eforturi considerabile  pentru a intelege  cum cineva care “a plecat” poate intr-adevar sa revina dintr-o data.  

Problema este ca oamenii nu isi pun deloc probleme cum ar fi: cum este organizat Universul, dupa ce legi se conduce, ce inseamna viata?  

Prin urmare, in afara de Inviere, multe alte lucruri pot fi percepute ca minuni, cum ar fi: vindecari pe care le-am facut la distanta , fara sa fi atins in nici un fel persoanele cu cancere sau SIDA in stadii terminale, controlul vremii, detectarea cu precizie a defectelor si   malfunctionalitatii echipamentelor tehnice, la orice nivel de complexiatate ,inclisiv echipamente ale navelor spatiale , materializarea 

si dematerializarea obiectelor; controlul computerelor la distanta prin puterea gandurilor; schimbarea trecutului, prezentului si viitorului; descifrarea unei conversatii indiferent de distanta sau limba, si multe altele!  

Toate acestea au fost confirmate prin documente oficiale si deja prezentate in mai multe lucrari ale mele. “ 

Miracol sau realitate?

“Multe din aceste lucruri pot fi percepute ca si miracole, dar un lucru trebuie sa fie luat in considerare: este stiut faptul ca un miracol nu  contrazice legile naturii ,miracolul intra in conflit cu ideile noastre despre legile naturii.  

A venit timpul sa schimbam viziunea conventionala despre lumea ce ne   inconjoara si organizarea ei. Cu atat mai mult, ea trebuie facuta de acum, caci am intrat deja in mileniul trei. Este indispensabil pentru a salva lumea si intreg Universul!  

Asistam cu totii la evolutia rapida a  stiintei si tehnologiilor, iar ritmul este din ce in ce mai accelerat. 

Dar haideti sa ne punem intrebarea: “ Ce se intampla  cu Omul? Se dezvolta el intr-adevar? Si daca da, atunci in ce directie? Cu ce ar trebui  sa asociem,la modul generaldezvoltarea fiintei umane,  progresul si evolutia sa?”  

Evolutia si perfectionarea omului sunt in stransa legatura cu dezvoltarea constiintei sale

“In acest moment, omul se gaseste, in general,in una din cele doua stari de constiinta: somn sau veghe. 

Toti cunoastem foarte bine aceste stadii. Si totusi, nu voi aborda in acest moment si aici visele profetice, pentru ca un asemenea vis  profetic inseamna tocmai portalul catre  alte stari de constiinta. Vorbesc deci, despre starea de somn normala, obisnuita. 

Astfel ca, in cea mai mare parte a vietii sale, omul trece prin aceste doua stari  ale constiintei: starea de somn si cea de veghe.  

In stare de veghe, omul se poate deplasa, poate purta o conversatie, sa ia o  decizie, si, in general, el are acces la multe lucruri care isi pierd disponibilitatea  in starea de somn.  

Ei bine, exista si alte nivele ale constiintei, mai inalte, in care starea de veghe  este analoga cu starea de somn profund.  

Sa vedem, deci, cum poate omul schimba perceptia lumii inconjuratoare,  schimband starea sa de contiinta.  

In starea de somn ordinara, perceptia lumii este transformata. In starea de veghe, omul percepe lumea prin prisma spatiului  tridimensional  si a timpului liniar. 

Putem sa facem aici urmatoarea comparatie: sa presupunem ca , inca de la nastere , omul are lentile de contact roz, dar el nu stie .  Acest  om vede totul in roz, si ca urmare, nu are nici cea mai mica indoiala ca lumea este intr-adevar, asa cum o percepe el. Lentilele de contact pot fi scoase la un moment dat, iar lumea va aparea complet diferita,  intr-o gama de culori minunate.  

Acelasi lucru se intampla atunci cand suprimam limitele constiintei din starea  de veghe si perceptia tridimensionala a lumii, precum si 

timpul.Adica, atunci  cand ajungem la o stare de constiinta superioara, lumea va aparea total diferita.”

Imparatia lui Dumnezeu


“Toti cunoastem bine Evanghelia. Chestia este sa stim care este termenul cheie al Evangheliei. Citind cu atentie textul, devine clar ca aceasta este expresia” Imparatia lui Dumnezeu”. Exemplificand prin parabole, Isus Cristos ne cere sa renuntam la tot pentru Imparatia lui 

Dumnezeu, explicand ca daca ajungem acolo, restul vine de la sine.  

Imparatia lui Dumnezeu o reprezinta o stare de constiinta mai inalta. Calea catre stari din ce in ce mai inalte ale constiintei este cea care duce catre Dumnezeu.  

Asadar, fraza:” Imparatia lui Dumnezeu este in noi” devine clara.  

Isus ne spune de mai multe ori:”Treziti-va”. Este vorba despre sensul direct al acestei expresii, pentru ca, in comparatie cu starile mai  inalte de constiinta, starea noastra obisnuita de veghe nu este decat un somn profund, asa cum somnul nostru este un vis, in raport cu  starea de vigilenta a constiintei.  

Daca Imparatia lui Dumnezeu, adica starea mai inalta de constiinta, este atinsa, restul vine de la sine pentru ca omul se va debarasa 

de modelul tridimensional al spatiului si timpului, care il limiteaza, si va fi deci capabil sa perceapa realitatea fundamentala.  

In acest domeniu, omul capata capacitati ce pot parea extraordinare din punctul de vedere al constiintei ordinare. De exemplu, el poate  comunica cu persoane decedate si sa le ajute sa revina in aceasta lume, pentru ca este greu pentru ele sa o faca singure. “

 

Cum explicam starea de dupa moartea biologica?

“…noi ii numim “plecati” pe cei decedati, dar trebuie sa intelegem ca ei sunt “plecati” doar din punctul de vedere al constiintei obisnuite .  Exemplul ce urmeaza v-ar ajuta sa intelegeti mai bine: sa luam o bucata de gheata si s-o punem pe o farfurie. Pentru moment , acest obiect  solid, poate fi tinut in mana si  ii putem estima greutatea, dar, la un moment dat nu vom mai avea decat apa in farfurie. Cum afirma fizicienii,a avut loc o tranzitie de faza: materia a trecut de la starea solida in cea lichida. Sa lasam apa in farfurie si sa vedem ce va urma. Apa se evapora si nu mai ramane nimic in farfurie. Este inca o tranzitie de faza: materia a trecut de la starea lichida la cea gazoasa. 

Daca ne uitam in jurul nostru, nu putem vedea apa care era in farfurie. Dar daca aveti in apartament o teava de apa rece, putem vedea pe suprafata ei picaturi de apa. Daca luam aceste picaturi de apa si le punem 

in frigider, vom avea din nou gheata.  

Se pare ca trecerea de la viata catre starea in care se gasesc cei “plecati” reprezinta un fel de tranzitie de faza. Cand apa se transforma in vapori, ea se gaseste langa noi, in jurul nostru, si totusi nu o vedem. Este exact la fel in cazul celor “plecati”: ei sunt aici, linga noi.  Persoanele care au trecut prin moarte clinica povestesc ca puteau sa vada de undeva de sus, din tavan, medici care lucrau pe corpul lor. Auzeau ceea ce medicii spuneau, si, dupa ce erau resuscitati, dadeau adeseori informatii in detaliu despre ceea ce au vazut si au auzit, impresionand medicii.  

Cu siguranta, analogia relativa la transformarea ghetii in vapori invizibili si tranzitia inversa catre starea solida, ca si orice alta analogie, nu poate fi una completa. In momentul mortii si apoi al revenirii la viata, trecem prin alte spatii despre care vom vorbi mai tarziu. In realitate, intre aceste doua stari, adica viata si moarte, nu este cu adevarat diferenta si din cauza aceasta este intotdeauna posibil sa  revenim la viata.  

Aceste doua stari nu sunt decat doua stari diferite de constiinta, asa ca si in exemplul nostru cu gheata care se transforma in apa si aceasta  din urma in vapori. Dar ramane aceeasi substanta- H2O. Pe undeva, invierea este o procedura standard ce dezvolta constiinta catre  “starea de viata”. Acesta este motivul pentru care Invierea poate fi invatata , ca orice procedura standard. “ 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Pilotajul Realitatii prin Concentrarea pe parti ale corpului

Pilotajul Realitatii prin Concentrarea pe parti ale corpului

Pilotajul realitatii se poate face prin metode de concentrare care pot fi mai lungi sau mai scurte, in timpul carora constiinta noastra trebuie sa ramana ACTIVA, si nu in meditatie pasiva. Si asta datorita faptului ca baza acestor pilotage sunt gandurile noastre si forta de concentrare a lor. Pentru un control mai bun al pilotajelor, Grigori Grabovoi recomanda sa tinem ochii deschisi . 

Frecventa acestor pilotaje este libera si personala, cu conditia ca distanta dintre doua sedinte sa nu fie mai mare de 24h. 

Cum am mai spus, tehnicile propuse de Grigori Grabovoi sunt extrem de diversificate si de numeroase. 

Am tratat deja in articolele precedente tehnici de pilotaj bazate pe perceptia formelor si pe seriile numerice. 

De aceasta data voi vorbi despre tehnicile de concentrare pe diferite parti ale corpului. 

Metode de pilotaj prin concentrarea pe parti ale corpului

Exista zone de pilotare care pot fi mai aproape de corp sau mai indepartate. In fiecare celula , noi avem o zona pilotanta care poate restaura, ea singura, intreaga lume. De fapt, materia nu sufera modificare.  CAMPUL INFORMATIONAL ESTE CEL CE SUFERA MODIFICAREA!!! 

Fiecare celula corespunde, deci, unei parti din constiinta noastra. 

Materia este o structura densa si pentru a schimba informatia sa, este nevoie de o munca de concentrare sustinuta si de a formula un obiectiv clar inainte de a incepe lucrul. Doar in acest fel putem schimba informatia din densitatea ei in viitor, acolo unde schimbarea si reinnoirea se va produce si la nivelul corpului. Realitatea creaza ceea ce am produs noi prin puterea de concentrare a gandului. Iar corpul uita, pur si simplu de strea de boala, pentru ca informatia nu se mai gaseste in celulele sale! 

Medicina alopata trateaza materia si nu informatia. O persoana bolnava care crede cu tarie ca se va vindeca, va ajunge sa se vindece , indiferent de metoda de tratament aleasa!!! 

Medicamentele sunt facilitatori ai vindecarii si efectul lor este intarit de forta constiintei persoanei, care are un rol CAPITAL si DECISIV in vindecare. 

Cum apare boala in corpul uman?

Inainte de a merge mai departe cu prezentarea metodelor se cuvine sa vedem cum ajungem sa ne imbolnavim! 

Persoanele clarvazatoare capabile sa perceapa campurile de energie si de informatii au explicat ca materia se aranjeaza in planuri si forme geometrice. 

Imaginati-va o structura hexagonala, un numar ilimitat de alveole , ca un fagure de miere. Fiecare din aceste hexagoane inmagazineaza informatii ce provin de la mediul inconjurator, fara a le selectiona in prealabil. Aceste informatii pot proveni din impresii adunate prin vaz, auz, miros, pipait, gust e.t.c. sau printr-o activitate reflexa. Toate aceste sunt repertoriate ,  in genul  imaginilor arhivate. 

De exemplu, toate imaginile care sunt legate direct sau indirect de efort sau de responsabilitati, vor fi distribuite in zona umerilor sau a cefei. 

La modul ideal, toate aceste hexagoane sunt adiacente, sunt lipite unul de celalalt exact ca un fagure. In acest caz, zonele mentionate, adica umerii si ceafa sunt in buna sanatate. 

Din contra, in cazul in care informatiile stocate sunt contradictorii deoarece viata in general este perceputa ca fiind grea, dura, plina de durere…etc, aceste hexagoane nu se vor aranja in forma perfecta a fagurelui, totul fiind distorsionat. In acest caz, apar decalage in campul informational. Structura atomilor care formeaza corpul nu mai este perfecta, ceea ce duce la discordante si ca urmare la blocage in 

campurile  energetice. Aceasta este o explicatie mai simplista a felului in care se formeaza durerea. 

Sa vedem cateva metode de concentrare! 

Concentrarea pe mana dreapta

Obiectivul este normalizarea sistemului cardio-vascular. 

Concentrarea se face pe mana dreapta , pana la nivelul incheieturii pumnului (deci excludem antebratul si bratul). 

In functie de situatie, de boala sau disconfortul pe care il avem in acel moment, ne formulam un obiectiv clar, ca de exemplu: ” Tensiunea arteriala se normalizeaza”! In formularea unui obiectiv, aceasta trebuie sa fie cat mai scurta si clara, si FARA NEGATII, mergand pe principiul ca intotdeauna este bine sa avem o gandire pozitiva. 

Lumina gandurilor noastre, adica concentrarea constiintei asupra mainii drepte, va reflecta in campul informational al acesteia, apoi catre zona cardio-vasculara, si apoi in ecranul nostru interior( care este campul pe care lucreaza gandurile noastre pentru implinirea obiectivului propus). 

ESTE FOARTE SIMPLU. Cheia este sa aveti incredere totala, sa nu va indoiti de ceea ce faceti, sa stiti ca constiinta voastra si campul informational vor urma intocmai obiectivul formulat cu claritate. In cazul in care aveti indoieli, pur si simplu va puneti singuri piedica. 

Va sabotati singuri lucrul, deoarece informatiile  vor fi din nou contradictorii, iar rezultatul…..pe masura. 

Nu suntem obligati sa stam intr-un loc in momentul cand lucram . Putem sa o facem , de exemplu, in timpul in care facem o alta activitate care nu necesita multa atentie. 

De asemenea, este important, ca pe parcursul acestui pilotaj, in timp ce ne concentram asupra mainii drepte, sa observam senzatiile din zona pilotanta. Acestea reprezinta un criteriu dupa care putem vedea ca pilotajul a produs un efect in corpul nostru. 

Zona pilotanta nu este nici in muschi si nici in piele, ci undeva aproape de piele, acolo unde se concentreaza informatia. 

Concentrarea pe mana stanga

Obiectivul, in acest caz, este normalizarea sistemului digestiv. 

Exact ca si in metoda precedenta, formulam un obiectiv clar, si ne concentram asupra mainii stangi, pana la nivelul articulatiei pumnului. 

Metoda de lucru este identica cu cea precedenta. De data aceasta insa, Lumina gandurilor va merge catre mana stanga, va reflecta apoi in campul ei informational si apoi va ajunge in zona sistemului digestiv si pe ecranul nostru mental, acolo unde actiunea este dusa pana la capat. 

Desigur, este indicat si acum, sa urmarim si sa avem incredere in senzatiile pe care le percepem. 

Concentrarea pe ambele maini

De data aceasta obiectivul este  normalizarea generala a  intregului  corp. 

Formulam, ca si pina acum obiectivul, dupa care ne concentram asupra mainilor noastre impreunate, asa ca in imaginea de mai jos. Putem sa ne imaginam doar ca avem mainile impreunate, in cazul in care locul sau situatia nu ne permite sa o facem fizic. 

Aceasta actiune este capabila sa armonizeze materia in general. 

 

Concentrarea in trei etape

Aceasta este o metoda mult mai complexa si putem lucra pe mai multe obiective in acelasi timp. 

Ea are ca obiectiv principal normalizarea sistemului digestiv in toate stadiile si situatiile, inclusiv in situatii critice. 

In prima faza concentrarea se face pe zona toracelui pana la nivelul stomacului, apoi pe ambele calcaie si in a treia etapa pe degetele mari de la picioare. 

Formulam primul obiectiv, ca si in toate celelalte cazuri, dupa care ne concentram pe prima zona pentru cateva secunde. Ne indreptam apoi atentia catre cele doua calcaie in acelasi timp. 

Daca dorim, putem sa ne alegem un alt obiectiv, si in acel moment vom adauga concentrarii noastre cele doua degete mari de la picioare. 

Aceasta este o concentrare universala, adica in momentul in care ne concentram pe degetele mari, toate persoanele care au aceasta problema vor beneficia de ajutorul nostru. 

Ca si la celelalte metode ne vom indrepata atentia asupra zonelor de pilotaj, pentru a percepe senzatiile . Putem sa pastram in minte senzatiile din zona toracelui, in timpul in care atentia noastra se muta catre calcaie si apoi catre degetele mari sau putem sa le percepem separat pe fiecare zona. 

Ca de fiecare data , foarte important este sa avem absoluta incredere in ceea ce simtim si in ceea ce facem. 

Detoxifierea la nivel informational de maniera generala

Aceasta metoda foloseste o serie numerica ce necesita o metoda particulara de punere in practica. 

Seria numerica este: 39751831 

Vizualizam aceasta serie numerica intr-o sfera de lumina la o distanta de 1,80 m in fata noastra. 

Pronuntam cifrele , una cate una si ne imaginam in acelasi timp cum de la nivelul umarului drept pleaca informatia toxica sub forma unor fire albe. Ele se duc catre sfera de Lumina, si la contactul cu aceasta sunt anihilate. 

Refacem traseul pana cand firele devin transaparenteAceasta inseamna ca informatia toxica a fost indepartata complet din corpul nostru. 

Concentrarea pe intreg corpul fizic

Este o alta metoda ce utilizeaza seriile numerice. 

Formulam obiectivul clar si ne concentram asupra intregului corp. Obiectivul, de data aceasta, il putem alege pe orice tip de problema: de sanatate, sociala, relationala, e.t.c. 

Citim cifrele seriilor numerice una cate una, si, in paralel, ni le imaginam pe o baza in forma de con fara varf, in spirala in jurul nostru. 

Citim, deci, cifrele, si le vedem cum se pun in forma, in fata noastra. Cu cat le pronuntam mai mult, cu atat ele urca in spirala pe fata interna 

a conului. Cu cat spiralele urca mai mult, cu atat spatiul dintre seriile numerice se mareste, ceea ce ne arata ca pilotajul nostru este eficient si obiectivul pe cale sa se realizeze. 

Bineinteles, in toate metodele prezentate , ca si in orice activitate in general, perseverenta este unul dintre ingredientele de baza ale reusitei. 

Tehnicile se repeta de mai multe ori pe zi, pana la indeplinirea obiectivului. 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Celula Salvatoare

Celula Salvatoare

Universul intreg este compus din informatii, si prin urmare lumea intreaga este un sistem de informatii foarte complex. Acestea joaca un rol fundamental in viata oamenilor. Toate fiintele de pe Terra sunt, de la nasterea lor si pana cand parasesc acest plan, un obiect de informatii aflat intr-un camp informational. 

Iar daca omul este un obiect structural informativ, atunci si bolile ce il pot afecta sunt tot obiecte informationale. Tot asa, orice situatie data reprezinta un ansamblu de obiecte informationale, ce sunt legate intre ele. 

Dotat cu capacitati mentale ce ii permit sa creeze tot ce doreste, omul este in masura sa creeze aceste obiecte informationale, de a le transfera calitatile necesare, si ca urmare, de a interactiona cu campul informational exterior. 

Constiinta si constiinta largita

Pentru a putea ajunge in acest stadiu omul trebuie sa lucreze mult pentru dezvoltarea constiintei proprii. 

Se stie ca sufletul este acea “substanta” ce a fost creata de Creator dupa imaginea eterniatii Universului, este indestructibil, etern. 

Constiinta este structura ce permite sufletului sa controleze corpul. Sufletul, a carui parte materiala este corpul, interactioneaza si actioneaza asupra realitatii inconjuratoare prin intermediul constiintei. 

In sens larg, deci, constiinta este cea care uneste lumea spirituala cu cea materiala. Deci, schimbarea constiintei umane va antrena o schimbare a tuturor celelalte elemente ale realitatii inconjuratoare. 

Evolutia omului, perfectionarea sa, este intim legata de evolutia constiintei sale. Misiunea noastra, ca si fiinte este schimbarea constiintei si ascensiunea pentru a atinge stari de constiinta din ce in ce mai ridicate, mai evoluate. 

Constiinta largita este o stare in care perceptia se largeste si incepe sa desluseasca  extinderea globala a constiintei. Acum,materia reprezinta trecutul constiintei. 

Concentrarea constiintei noastre poate duce la schimbari radicale in structura lumii. 

Concentrandu-ne , de exemplu constiinta asupra unui organ din corpul nostru, putem influenta starea acelui organ, il putem vindeca. 

In functie de munca pe care o efectuam asupra nostra, de evolutia noastra si de gradul de dezvoltare spirituala individuala, putem produce 

o concentrare din ce in ce mai mare. Concentrarea constiintei este in acest caz, condensarea materiei informationale, cresterea stocului de informatii in spatiul omogen pe care il constituie materia. 

Grigori Grabovoi ne propune in cartea sa “Metode de concentrare” exercitii concepute pentru fiecare zi a lunii, exercitii ce au ca rezultat ridicarea nivelului de constiinta. 

Simbolul Creatiei

Pentru a introduce mai multe informatii si pentru o mai buna intelegere a tehnicilor propuse de Grigori Grabovoi, este necesar sa vorbim despre un simbol des intalnit in acestea. 

In cartea sa “Invierea si viata eterna sunt de acum realitatea nostra “Grigori Grabovoi spunea: 

” Exista dovezi cum ca, in timpul  Cinei Cele De Taina, Isus le-a dat celor 12 apostoli un simbol cu un 8 putin inclinat, ca si cum ar fi cifra 8 si infinitul  ∞ in acelasi timp. Era simbolul nivelului sau. Il tinea in maini si pe urma l-a transmis discipolilor sai. 

Daca 8 este in pozitie verticala, este doar o cifra. In pozitie orizontala el reprezinta infinitul. 8 este o cifra obisnuita.Pentru a ajunge la el, trebuie sa adunam cifra 1 de 8 ori. Opt este deci definit de un numar finit de elemente. 
Optul orizontal este total diferit. Este simbolul infinitului, simbolul unui numar ilimitat de elemente si de legaturi. 

Isus avea in maini acest simbol: un  8 inclinat care ocupa pozitia intermediara intre cele doua extreme: vertical si orizontal. 8 inclinat in acest fel este un simbol capital, ce corespunde transferului infinitului catre un numar finit . El corespunde unei structuri principale care leaga un numar infinit de fenomene la un singur fenomen concret, el desemneaza pasajul unei lumi extrem de diversificata catre ceea ce vedem si simtim noi acum. 

Acest semn simbolizeaza principiul de legatura intre spiritual si material. 

El desemneaza actul de CREATIE.” 

Celula salvatoare

Este una din tehnicile extrem de eficiente de regenerare si recreare a organelor. 

Pur si simplu, cu ajutorul sferei, una din formele geometrice cele mai des utilizate in metodele lui Grigori Grabovoi, cream o celula, careaia ii atribuim rolul de celula salvatoare

Dupa cum vedeti, este vorba despre o sfera care are culoarea roz-lilas la interior si simbolul “florii”, adica semnificand eternitatea. 

Adica infinitul, care se intretaieformand simbolul vietii. 

Cum formam celula salvatoare

Imaginati-va ca peste tot in jurul vostru sunt sfere de un diametru de aproximativ 30 de centimetri, de culoare roz-lilas pana la violet. 

Sunt portiuni ale constiintei voastre. Cele apropiate corespund constiintei imediate, cele mai indepartate  corespund constiintei indepartate sau largite. 

Concentrati-va si respirati usor, calm, nu fortati nimic. 

Una dintre sferele din constiinta largita se va lumina, va straluci ca o stea. 

Apropiati-o de voi, pana cand ajunge la o distanta confortabila, la care sa puteti lucra cu ea, in fata voastra. 

Umpleti aceasta sfera cu culoarea roz-lilas sau o nuanta de violet ! Introduceti in interiorul ei “floarea” , simbolul vietii si-i atribuiti  mental functia de celula salvatoare. 

Introduceti apoi, in partea de sus a sferei data de nastere a lui Grigori Grabovoi 14111963 ( 14 noiembrie 1963). 

Aici se cuvine sa facem cateva precizari. Numerele datei de nastere a lui Grigori Grabovoi, adunate, dau dupa ce le-am redus cifra 8. 

Adica: 14+11+1963=1988; reducem acest numar 1+9+8+8= 26; 2+6= 8 

Stim deja ca cifra 8 reprezinta eternitatea. 

In articolul “Cine este Grigori Grabovoi” am dezbatut pe larg importanta datei de nastere a lui Grabovoi. Gasiti articolul accesand linkul https://codurilevietii-888.me/index.php/cine-este-grigori-petrovich-grabovoi/

Daca sunteti in posesia unui diagnostic, puteti sa puneti seria numerica corespunzatoare maladiei. Iluminati rezulatul cu Lumina alb-argintie a sufletului vostru (Lumina Creatorului).

Tehnica de lucru cu celula salvatoare

Vedeti aceasta sfera ca si cum ar fi intr-adevar plina de viata. 

Luati celula si o intruceti in organul bolnav , avand in minte intentia de a-l restabili, de a-l aduce la norma si imaginati-va cum se deplaseaza in sensul acelor de ceasornic, in tot organul vizat. 

Observati cum celula incepe sa se multiplice si sa regenereze tesutul organului bolnav. 

Vizualizati apoi organul iluminat de o culoare lilas-violet. Este un organ sanatos, in NORMMA CREATORULUI. 

Pe urma il vizualizati in culoarea sa normala.( Pentru a va fi mai usor, puteti sa va uitati pe un atlas inainte de a incepe sa lucrati, sau sa vizualizati pe internet fimulete in care puteti vedea organul respectiv cat mai aproape de forma, aspectul si culoarea sa naturala si, mai ales , sanatos). 

Daca , spre exemplu, suntem in cazul unui organ care a fost extirpat chirurgical, acestea poate fi restabilit cu ajutorul acestei tehnici. 

Se stie si a fost demonstrat ca in locul unde a fost organul, ramane amprenta sa energetica. 

Cu ajutorul acesteia, si prin vizualizare, putem reconstitui organul extirpat. 

Tehnica este exact aceeasi, doar ca , pe imaginea organului pe care doriti sa-l reconstituiti decretati mental: “Asociez conturul ideal si sanatos al organului…(cel pe care doriti sa lucrati)” 

Celula salvatoare se va multiplica si va reproduce tesutul organului respectiv,, aducandu-l la NORMA. 

Bineinteles ca trebuie sa lucrati de mai multe ori aceasta tehnica, ( de cel putin 2 ori pe zi, sau conform ritmului propriu) pana la restabilirea sau materializarea completa a organului respectiv. 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Aparatul PRK-1U, Instrumentul care ajuta Evolutia

Aparatul PRK-1U, Instrumentul care ajuta Evolutia

Corpul fizic al unei persoane face parte din sufletul uman, manifestat in planul fizic.Prezenta unui corp fizic in suflet ii permite sa se dezvolte rapid. 
Pentru ca omenirea sa traiasca in mod normal,  este necesar sa isi asigure securitatea sistemului tuturor evenimentelor în viitorCorpul fizic trebuie sa fie protejat nu numai impotriva bolilor, ci si impotriva accidentelor care il pot rani. 


Pentru aceasta, trebuie să realizam astazi cea mai mare valoare a corpului fizic al fiecarei persoane pentru dezvoltarea armonioasa a intregii realitati. 
Astazi este foarte important sa realizam principiul imortalitatii, principiul unui corp fizic tanar, sanatos si vesnic. 


Putem, schimband starea constiintei colective, sa intram intr-o noua faza a dezvoltarii noastre atunci cand oamenii nu mai sunt considerati bolnavi.Totul este si va ramane in viata. Informatiile despre viata vesnica vor inlocui informatiile despre necesitatea retragerii temporare a corpului fizic din planul fizic. 

Ce este principiul imortalitatii

Doctrina lui Grigori Grabovoi  este  un intreg sistem de cunoastere, este stiinta secolului 21. Ea practic dovedeste ca ,corpul fizic poate fi dezvoltat la un nivel de corp indestructibil spiritual, cu ajutorul unor practici specifice ale constiintei si mintii . 
Spre deosebire de toate tratamentele care duc la rezultate temporare, prin extinderea mintii si spiritului cu ajutorul metodelor lui Grigori Grabovoi, omul creeaza reguli pentru a stabiliza conditiile de sanatate ale corpului fizic. Se realizeaza astfel o dezvoltare a corpului fizic pana punctul in care este practic, indestructibil. 
In cartea “Invierea si viata vesnica sunt, de acum încolo , realitatea noastra!”Grigori Grabovoi declara: 

„In abordarea spirituala, bolile incurabile nu exista in principiu. Mai mult decat atat, intelegand principiile descrise în aceasta carte, si punandu-le in aplicare, veti dobandi un organism sanatos,bolile nu se vor mai manifesta in corpul vostru, pentru ca veti fi intotdeauna in armonie cu lumea și orice boala poate fi considerata ca o consecinta a incalcarii acestei armonii .Asa ca reteta pentru vindecarea oricarei boli este foarte simpla – trebuie sa restabilim armonia cu lumea “. 
Pe de alta parte, viata , adevarata viata eterna, nu este o succesiune de evenimente. 
Adevarata viata eterna este o stare, o stare particulara si permanenta a constientei omului, o stare a spiritului, a sufletului si a corpului fizic care ii permit sa se simta etern. 
Putem gasi o asemanare cu viata de zi cu zi. De exemplu, toata lumea este capabila sa isi mentina echilibrul si sa coordoneze miscarile corpului fizic fara a acorda o atentie deosebita acestui fapt. 
Un alt exemplu-cand eram copii am invatat sa mergem, sa mentinem coloana vertebrala in pozitie verticala si toate miscarile noastre zilnice au devenit automate. Apoi, toata viata noastra, în fiecare zi, folosim aceste cunostinte dobandite fara a gandi ce mușchi sau ligamente folosim ,ce si in ce ordine trebuie sa contractam in mod constant si ce sa relaxam, astfel incat sa putem folosi corpul nostru fizic asa cum dorim. 
Starea vietii veșnice necesita aceeasi pregatire. Aceasta stare este rezultatul echilibrului, sincronizarii acțiunilor optice ale tuturor structurilor noastre -constiinta, sufletul, spiritul si corpul fizic. Pana cand clarvederea noastra se dezvoltă la 100%, ne putem invata sa dezvoltam aceasta stare “orbește”.

PRK-1U este un instrument ce ne ajuta sa simtim si sa memoram starea vietii vesnicesenzațiile stadiului vieții veșnice chiar de acum. Prin utilizarea dispozitivului putem simti starea vietii vesnice “on-line”, “non-stop”, fara a astepta ca structurile naturale sa se deplaseze pe deplinAceste structuri naturale contribuie la mentinerea acestei stariEle sunt prezente în constiinta tuturor, dar in starea de somn pentru moment. 
Exista posibilitatea de a avea acest aparat fizicpersonal sau in grupsau de a se conecta periodic la dispozitiv in cadrul unor sesiuni colective organizateprin intermediul internetului. 
Aparatul dezvoltarii capaciatii de concentrare asupra vietii vesnice produce o luminescenta puternica a vietii/materiei vesniceDispozitivul este modulat la frecventa constiintei individuale a participanților la transmiterea on-line. Ei au posibilitateautilizand dispozitivulde a echilibra optica lejera a structurilor lor în timpul celor 90 de minute de practica si de a pastra aceasta stare pentru o perioada lunga de timp, pana la urmatoarea sesiune si dupa ea. 
Treptatpersoana devine obisnuita cu aceasta stare si reuseste sa o mentina intr-un mod din ce in ce mai stabil. 

 

DEZVOLTAREA CAPACITATII DE CONCENTRARE CU AJUTORUL APARATULUI PRK-1U

Dispozitivul de dezvoltare a capacitatii de concentrare, PRK-1U este o masina de generatie noua, “o masina care poate reactiona la gandirea unei persoane, la gandirea noastră. Ne poate ajuta, de exemplu, pentru auto-dezvoltare.Este  o masina care educă Constiinta adica,care dezvolta capacitatea de concentrare asupra vietii vesnice “. Astazi, fiecare persoana din lume are o ocazie unica de a simti de la sine ce inseamna sa fii intr-o stare de eternitate. 
La urma urmei, nu conteaza ceea ce am citit si auzit de la altii . Ei vorbesc despre propria lor experienta din timpul si dupa sedinta on-line de conectare la dispozitiv, de cat de minunat este sa folositi PRK-1U. Pana cand nu descoperiti aceasta experienta pe cont propriu, nu veti putea niciodata sa va concepeti propria opinie despre asta. 

Condiția vieții veșnice a omului este legata de educatia Constiintei de a mentine neintrerupta aceasta stare . Si asta se poate realiza daca fiecare gand al omului participa in modul cel mai activ la crearea evenimentelor vietii . 
O persoana in aceasta stare poate trai pentru totdeauna, fara efort, deoarece posibilitatea de a trai vesnic este legitimitatea fiecarei fiinte umane . Este o functie naturala a tuturor structurilor sale: corpul fizic, constiinta, suflet si spirit. 
Dispozitivul PRK-1U a fost creat tocmai pentru realizarea rapida a acestei stari de catre fiinta umana. 

Dezvoltarea capacitatii de concentrare asupra vietii vesnice vizeaza o stare de constiinta si o dispozitie a Spiritului fiintei umane identice cu cea a unei persoane mult evoluata din punct de vedere spiritual, o ,persoana a carei actiune – gandire, cuvant, dorintaintentie – este indreptata spre armonia si securitatea evenimentelor viitoare. 
Persoana care a dezvoltat o astfel de stare de constiinta si dispozitie a Spiritului poseda cunoștinta necesara pentru a trai o viata vesnica in bucurieEa va  avea o stare buna continuu si poate invata acest lucru si pe ceilalti. 
Dispozitivul PRK-1U a fost creat pe baza a 2 brevete intitulate: “ Metoda de prevenire a accidentelor si dispozitiile de punere in practica” si “ Sistemul de transfer al informatiilor”. 

In consecinta, lucrul cu acest aparat este in deplina securitate. Tocmai de aceea, dispozitivul ajuta numai la dezvoltarea concentrarilor ce vizeaza actiuni de salvare sau ajutorare sau care ajuta in procesul creator, a obiectivelor cu caracter constructiv. 
Din acest motiv, putem lucra cu aparatul la fel de bine daca suntem langa el sau la distanta, indiferent cat de mare ar fi ea. Tot ce trebuie sa facem pentru a ne conecta la aparat , este sa ne concentram asupra lui, observandu-l prin intermediul unei camere web. 
Structura unica a dspozitivului, sistemul optic si raza de actiune electromagnetica, permit ca persoana, prin intermediul Constientei, sa creeze o interactiune a luminii optice cu dispozitivul. In acest fel incat dispozitivul este controlat prin gandirea acelei persoane. De asemenea, caracteristicile undelor optice ale Constientei si Spiritului, in interactiune cu aparatul PRK-1U dezvolta starea proprice realizarii vietii eterne pentru toti. 
Odata cu conectarea la dispozitiv se observa o crestere importanta a intensitatii fluxului gandurilor. Si veti vedea ca acesta se indreapta catre structurile organismului, catre structura materiala a lui.Si, tinand cont de aceasta, si de faptul ca gandirea devine Lumina, este posibil 
sa influentam structura materiala a organismului. Daca vedem aceasta ca pe o unda la nivel micro, putem concluziona ca, gandirea poate influenta nu numai organismul propriu, dar si toate elementele realitatii exterioare, aducandu-le la starea de Normalitate. 
Pentru persoanele evoluate, care au deja aceste capacitati dezvoltate, aparatul este inutil. 
Aparatul este recomandat in special pentru: 
-rezolvarea problemelor de sanatate 
-rezolvarea tuturor problemelor de ordin psihologic , si pentru a initia rejuvenarea 
-dezvolta capacitatea de clarvedere 
-normalizarea evenimenetelor din viata personala si cele din viata celorlalti. 
Fiecare din aceste situatii sunt lucrate pe rand, dupa un algoritm si instructiuni date de catre Grigori Grabovoi.Toate acestea sunt furnizate celor care doresc sa testeze aparatul, inainte de inceperea sesiunii. 
Este foarte important sa retineti ca aparatul este controlat de catre gandirea persoanei. De aceea persoana trebuie sa se gandeasca si sa se concentreze in mod constant la obiectivul pe care si l-a propus. Daca ne multumim sa ne conectam la aparat fara a avea un objectiv precis, aparatul nu va actiona in nici un fel. 

Pentru mai multe informatii, puteti vizita site-ul oficial al lui Grigori Grabovoi, site care este tradus in mai multe limbi:https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/information-about-device-prk1u 

OMUL , PRIN FORTA GANDULUI SAU, RAMANE CEA MAI MINUNATA SI 
PERFECTA FORMA A CREATIEI LUI DUMNEZEU! 

Cu drag, 

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Citeste alte articole...

Inteligenta Apei si Aplicatiile Ei

Inteligenta Apei si Aplicatiile Ei

Despre apa si uimitoarele ei proprietati s-au scris foarte multe si multa cerneala a curs. 

Cu totii am auzit despre Masaru Emoto si studiile sale . El a demonstrat ca  apa are inteligenta si constiinta proprie. 

Apa reprezinta aproximativ 70% din corpul umanTocmai de aceeaapa este folosita mult in terapieBazat pe acest fapt, Grigori 

Grabovoi ne da simbolul de purificare al apei.  De asemeneaputem “informa” apa cu seriile numerice pe care dorim sa le utilizam 

pentru tratarea bolilor sau normalizarea unei situatii,si s-o bem . 

Va las sa urmariti documentarul “INTELIGENTA APEI”, care va va da o imagine clara asupra importantei apei in corpul nostru si al 

rolului extraordinar pe care il joaca in tehnicile si metodele de vindecare ale lui Grigori Grabovoi! 

Vizionare placuta! 

 

Pentru vizionarea documentarului, va rog sa apasati pe videoul de mai jos! 

 

Cu drag,

Claudia

Claudia

CodurileVietii888

Apasati pe link pentru a vedea video-ul : https://www.youtube.com/watch?v=e7uypR7RUoQ

Citeste alte articole...