BIOGRAFIE  GRIGORI GRABOVOI

 

 

Grigori Grabovoi este doctor în științe fizice și matematice, academician, autorul descoperirii creării domeniului informațional și a lucrărilor originale privind prognozarea evenimentelor viitoare, controlul, corectarea lor; este autorul Învățăturilor “Despre salvare și dezvoltare armonioasă”.

 

 

S-a născut la 14 noiembrie 1963 în satul Kirovsky (satul Bagara), raionul Kirov, regiunea Chimkent din RSS Kazahstan.

 

În 1986 a absolvit facultatea de matematică aplicată și mecanică a Universității de Stat din Tașkent, numită după Lenin, cu specializare în mecanică.

 

După absolvirea universității, Grigori Grabovoi a lucrat la Biroul de proiectare al orașului Tașkent, care era o filială a Ministerului de Inginerie Mecanică din Moscova, care se ocupa de dezvoltarea și testarea tehnologiilor spațiale.

 

În 1991-1992, pentru prima dată în lume, Grigori Grabovoi a realizat, pe baze oficiale și științifice, la instrucțiunile conducerii Companiei Naționale de Aviație a Uzbekistanului, peste 360 de prognoze privind diagnosticarea stării motoarelor aeronautice, cu o convergență de 100% a prognozelor cu faptele în condiții de lucru rigide de operare a flotei de aeronave a Tashkent OJSC, a Uzinei de Reparații de Aeronave nr. 243 și a Inspecției de Siguranță a Zborurilor a Companiei Naționale de Aviație a Republicii Uzbekistan.

 

De la 7 ianuarie 1993 până la 1 septembrie 1993, Grigori Grabovoi a lucrat ca expert în cadrul Centrului de servicii informatice și de calcul al Companiei Naționale de Aviație a Republicii Uzbekistan, unde a continuat să utilizeze diagnosticul extrasenzorial.

 

Baza doveditoare a fiabilității de 100% a tuturor prognozelor și diagnozelor echipamentelor aeronavelor este inclusă în “Practica controlului. Calea salvării. Volumul 1″.

 

În 1994, Grigori Grabovoi a călătorit în India, la Templul Chhatarpur, unde Shri Sant Baba Nagpal Ji, recunoscut în timpul vieții sale sfinte, l-a binecuvântat pe Grigori Grabovoi spunând că se va ruga pentru el și a prezis că Grigori Grabovoi își va folosi energia sa înaltă și abilitățile psihice prin controlul evenimentelor în beneficiul oamenilor nu numai din țara sa, ci și din întreaga lume.

 

În același an, o faimoasă vindecătoare, prezicătoare și clarvăzătoare din Filipine, Yuko N. Labeau și-a exprimat convingerea că, cu astfel de abilități, Grabovoi este dator să ajute nu doar țara sa, ci și întreaga planetă.

 

La 27 octombrie 1995, marea clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, după o conversație de 50 de minute cu Grigori Grabovoi, a prezis că în 20 de ani acesta va realiza tot ceea ce a planificat și va pune în practică sistemul său de siguranță nucleară și de mediu pe planetă, de prelungire a vieții umane, de nepierdere, și și-a exprimat convingerea că Grigori Grabovoi, cu calitățile sale fenomenale trebuia neapărat să continue să își extindă sfera de cuprindere a abilităților sale în toate domeniile vieții.

 

Din 1995 până în 1997, Grigori Grabovoi a colaborat cu Centrul de Control al Zborurilor Spațiale al Federației Ruse, ajutând la rezolvarea cu succes a problemelor apărute la bordul navei spațiale în diagnosticarea complexului orbital “Mir”. În prezența adjunctului conducătorului de zboruri al acestei organizații, Grigori Grabovoi a determinat cu precizie locurile de rupere a izolației termice în învelișul exterior al stației spațiale și a indicat zgârieturile și fisurile din corpul complexului. Acest lucru a prevenit o posibilă situație de urgență care ar fi putut apărea din cauza încărcării planificate a postcombustiei pe motoarele de la bord. Grabovoi a insistat asupra faptului că astfel de acțiuni erau inadmisibile până la eliminarea defectelor indicate.

 

Mai există un alt exemplu al activității lui Grigori Grabovoi în domeniul diagnosticării tehnologiei spațiale: diagnosticarea tuturor motoarelor de pe nava americană “Atlantis”. În acest caz, el a dat imaginea tehnică reală care a fost confirmată în practică care a fost schimbarea setărilor motorului inferior. Trebuie să menționăm că Grigori Grabovoi a efectuat această diagnoză în câteva secunde fiind în aer liber și comunicând cu Centrul de Control al Zborurilor Spațiale prin intermediul telefonului mobil.

 

Comisia de experți competentă concluzionează: “Pe baza comparării previziunilor lui Grigori Grabovoi cu practica, toate previziunile lui Grigori Grabovoi au fost confirmate sută la sută. Confirmarea sută la sută atât a fiecărei prognoze, cât și a volumului total al sarcinii face posibilă concluzia că, atunci când Grigori Grabovoi diagnostichează tehnica spațială doar prin clarviziunea sa, el oferă instantaneu o prognoză confirmată sută la sută cu privire la volumul total al sarcinii. Din faptele descrise rezultă că este necesară utilizarea clarviziunii în prevenirea defecțiunilor și accidentelor în tehnica spațială”. (Practica controlului. Calea salvării. Volumul 1. Pagina 239).

 

Grigori Grabovoi a creat o nouă știință. Știința lui Grigori Grabovoi este un domeniu fundamental nou de cunoaștere, care afirmă calea de dezvoltare în conformitate continuă cu legile dezvoltării creatoare a lumii. Pentru prima dată au fost descoperite și confirmate în practică legile fundamentale ale controlului creativ al fiecărui obiect de informație în direcția mântuirii și salvării de la distrugere. Pentru prima dată au fost definite matematic dependențele care au dovedit în practică că schimbarea percepției poate fi transformată în informație în toate sistemele realității.

 

La 19 decembrie 1997, Camera Internațională de Înregistrare a Noutăților Informaționale-Intellectuale a eliberat certificate-licențe lui Grigori Grabovoi:

 

*pentru metoda “Tehnologia computerizată de control la distanță”;

 

*pentru modelul “Arhivarea în orice punct al spațiului și timpului”;

 

*pentru descoperirea “Sistemelor de autodezvoltare care se reproduc și care reflectă zonele externe și interne ale unei varietăți de sfere creatoare”;

 

*pentru principiul “Timpul este o formă a spațiului”;

 

*pentru principiul “Diagnosticarea unui obiect prin metodele matematicii ortodoxe”.

 

 

La 24 decembrie 1997, a primit Certificatul-Licență pentru descoperirea “Sistemelor care se reproduc și care se autodepășesc și care reflectă zonele externe și interne ale unei varietăți de sfere creatoare”.

 

La 24 ianuarie 1998, Grigori Grabovoi a primit titlul “Cel mai bun vindecător” în domeniul bioenergeticii-informaticii și prognozei.

 

La 9 martie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale (RANS), în baza Cartei sale, l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline al RANS în secțiunea “Cunoașterea și tehnologiile noosferei”.

 

La 10 iunie 1998, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Informatizare.

 

La 10 iunie 1998, în semn de recunoaștere și certificare, Grigori Grabovoi a fost ales academician al Academiei Internaționale de Informatizare.

 

Academia Internațională de Informatizare este o organizație neguvernamentală și un membru asociat al Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu statut de consultant comun al Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (www.iia.ca).

 

La 10 august 1998, Academia Italiană de Dezvoltare Economică și Socială i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul de academician, în semn de cea mai înaltă expresie a recunoașterii oficiale a virtuților sale eminente, a înaltelor calități morale, a executării constante a datoriei sale civile și a urmării celor mai nobile idealuri, ceea ce i-a dat dreptul deplin de a ocupa un loc demn în societate.

 

În august 1998, Academia de Științe din New-York l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline al Academiei.

 

La 15 septembrie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia de argint “Pentru dezvoltarea medicinei și a asistenței medicale”

 

Începând cu 24 septembrie 1998, Grigori Grabovoi este membru de onoare al Academiei de Cosmonautică numită după K.E. Tsiolkovsky (Certificat nr. 1095) și, ulterior, membru al Academiei de Cosmonautică numită după K.E. Tsiolkovsky.

 

La 10 octombrie 1998, Academia Internațională de Științe ale Naturii și Societății i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia Academiei “Pentru merite în revigorarea științei și economiei Rusiei”.

 

La 20 octombrie 1998, Academia Internațională a Autorilor de Descoperiri Științifice și Invenții i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia de argint “Pentru merite în inovații”.

La 25 octombrie 1998, a primit Diploma Ordinului de Malta.

 

La 29 octombrie 1998, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi gradul științific de Doctor al Academiei Ruse de Științe Naturale.

 

La 4 noiembrie 1998, Uniunea Interacademică Internațională, în semn de recunoaștere a meritelor personale, i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul onorific de “Mare Maestru al Științelor și Educației Mondiale”.

 

La 20 noiembrie 1998, Grigori Grabovoi a primit un certificat de membru al Ligii Psihoterapeutice Profesionale.

 

La 2 decembrie 1998, Academia Internațională de Științe ale Naturii și Societății i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia pentru “Dezvoltarea culturii și artei”.

 

La 25 decembrie 1998, prin Rezoluția Prezidiului Academiei Internaționale de Științe ale Informației, Grigori Grabovoi a primit titlul de laureat al concursului internațional “Elita informaticienilor lumii”

 

La 16 aprilie 1999, Grigori Grabovoi a fost distins cu diplomele Universității Mondiale de Distribuție (WDU) din Bruxelles cu privire la atribuirea titlului științific de Mare Doctor în Filosofie și a titlului științific de Profesor titular.

 

La 20 aprilie 1999, prin decizia Comitetului de Certificare și Calificare de vârf, lui Grigori Grabovoi i s-a acordat gradul științific de doctor în științe tehnice. Esența tezei sale a fost expusă în publicația “Cercetarea și analiza definițiilor fundamentale ale sistemelor optice în prevenirea catastrofelor și controlul orientat spre prognoză al microproceselor” în colecția științifico-tehnică “Microelectronică”, numărul 1(153) Institutul Central de Cercetări Științifice “Electronică” din Moscova 1999.

 

La 20 aprilie 1999, prin decizia Comitetului superior de certificare și calificare Grigori Grabovoi a primit titlul academic de profesor la specialitatea 05.02.21 “Securitatea obiectelor deosebit de complexe”.

 

La 12 mai 1999, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline (academician) al Academiei de Științe Tehnice Medicale a Federației Ruse.

 

La 25 mai 1999, Grigori Grabovoi a fost distins cu cea mai înaltă distincție a Uniunii Internaționale Interacademice “Steaua lui Vernadski pentru merite în știință”.

 

La 4 iunie 1999, prin decizia Comisiei Superioare Interacademice de Certificare, Grigori Grabovoi a primit gradul academic de doctor în științe fizice și matematice. Diploma DPM nr. 0052

 

La 11 iunie 1999, Grigori Grabovoi a fost ales membru cu drepturi depline al Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB)

 

La 11 iunie 1999, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB), Grigori Grabovoi a primit gradul academic de Doctor în Informatică și Management al IAISB.

 

La 26 iunie 1999, Grigori Grabovoi a fost decorat cu Ordinul în grad de Cavaler al Sfântului Stanislau.

 

La 15 iulie 1999, prin decizia Comisiei Superioare Interacademice de Certificare, Grigori Grabovoi a primit gradul academic de profesor în “Dispozitive și sisteme analitice și structural-analitice “.

 

În iulie 1999, Grigori Grabovoi a ținut o prelegere la Centrul de educație și formare a specialiștilor în domeniul tehnologiilor moderne de prevenire și eliminare a situațiilor de urgență din cadrul Agenției Ministerului pentru Situații de Urgență pe tema monitorizării și prognozei situațiilor de urgență. (Scrisoarea lui M. Shahramanian către Comisia Superioară Interacademică de Certificare din 23. 07. 2013).

 

La 24 august 1999, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale de Integrare a Științei și Afacerilor (IAISB), Grigori Grabovoi a primit titlul academic de profesor al IAISB în “Informatică de sistem”.

 

La 17 februarie 2000, prin decizia Prezidiului Academiei Internaționale a Autorilor de Descoperiri și Invenții Științifice, Grigori Grabovoi a fost ales membru titular al Academiei.

 

La 16 martie 2000, prin decizia Prezidiului Universității Europene, Grigori Grabovoi a primit titlul de doctor în științe al Universității în “Științe tehnice”.

 

La 5 martie 2000, Grigori Grabovoi a fost admis în “Clubul Călătorilor Aerieni” pentru contribuția substanțială la dezvoltarea aviației superușoare.

La 10 mai 2000, Grigori Grabovoi a înregistrat brevetul de invenție nr. 2148845 “Metodă de prevenire a catastrofelor și dispozitiv de realizare a acesteia”. Descrierea brevetului este disponibilă pe internet pe site-ul oficial al Agenției Federale a Rusiei privind proprietatea intelectuală, brevetele și mărcile comerciale www1.fips.ru.

 

Invenția poate fi utilizată pentru prevenirea diferitelor fenomene catastrofale atât cu caracter natural, cum ar fi, de exemplu, cutremurele catastrofale, cât și a dezastrelor provocate de om, în special la locurile de producție.

 

La 27 iulie 2000, Academia Rusă de Științe Naturale i-a acordat lui Grigori Grabovoi titlul onorific și insigna de “Cavaler al Științei și Artelor”.

 

La 4 decembrie 2000, Academia Rusă de Cosmonautică numită după K. E. Tsiolkovski l-a ales pe Grigori Grabovoi membru cu drepturi depline (academician) al Academiei Ruse de Cosmonautică numită după K. E. Tsiolkovski.

 

La 20 februarie 2001, Grigori Grabovoi a înregistrat brevetul pentru invenția nr. 2163419 “Metoda de transmitere a informațiilor”. Invenția se referă la domeniul tehnologiei comunicațiilor și poate fi utilizată în sistemele de transmitere a informațiilor cu utilizarea comunicațiilor fără fir între emițătorul și receptorul informațiilor, cu preponderență atunci când informațiile sunt transmise pe distanțe mari, precum și în sistemele de prevenire a proceselor catastrofale de diferite origini.

 

Dispozitivele bazate pe brevetele lui Grigori Grabovoi intensifică efectul conștiinței umane și reprezintă un antrenament deosebit, care antrenează conștiința până la nivelul la care aceasta va fi capabilă, în mod independent, fără dispozitive, să provoace procese spirituale, care ar asigura regenerarea celulelor și a întregului corp uman.

 

La 28 martie 2001, Grigori Grabovoi a înregistrat Curriculum-ul de autor al cursului de formare “Tehnologiile de previziune anticipată și dezvoltare sigură” la Ministerul Resurselor Naturale al Rusiei, Departamentul de formare profesională suplimentară al Ministerului Educației al Rusiei și la Centrul Internațional de Sisteme Educaționale (ICES) al UNESCO.

 

La 21 septembrie 2001, a fost numit președinte al Comisiei pentru sistemul de control al previziunilor în cadrul Consiliului antreprenorilor din cadrul primăriei și al guvernului orașului Moscova.

 

La 26 martie 2003, a fost numit vicepreședinte al Uniunii Financiare din Rusia.

 

La 22 august 2003, prin decizia Comisiei permanente de premiere la Registrul internațional rusesc al medicinei complexe “ENIOM”, Grigori Grabovoi a primit titlul de “Cel mai bun vindecător al mileniului III”.

 

La 14 noiembrie 2003, Grigori Grabovoi a fost decorat cu ordinul public “De două ori erou al Uniunii Sovietice” al pilotului de încercare onorat al URSS Beregovoi G. T. pentru marea sa contribuție la siguranța zborului în tehnologia aerospațială.

 

La 21 iunie 2004, în conformitate cu decizia Prezidiului WSA, Grigori Grabovoi a fost ales membru de onoare al Asociației Științifice Mondiale.

 

La 10 octombrie 2004, Federația de Cosmonautică Rusă i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia care poartă numele academicianului Serghei Repiev pentru serviciile aduse spațiului național.

 

La 24 octombrie 2004, Academia Europeană de Științe Naturale din Hanovra i-a acordat lui Grigori Grabovoi medalia Robert Koch.

 

La 15 decembrie 2004. Academia pentru Probleme de Securitate, Apărare și Stat de Drept l-a ales pe Grigori Grabovoi academician cu drepturi depline al Academiei.

 

La 15 decembrie 2004, Academia pentru Probleme de Securitate, Apărare și Stat de Drept i-a acordat lui Grigori Grabovoi diploma de profesor al Academiei.

 

La 29 ianuarie 2005, Asociația medicală profesională internațională a specialiștilor în medicina populară tradițională și a vindecătorilor “EONIM” i-a acordat lui Grigori insigna de aur “ELITE” pentru merite deosebite în domeniul creării, aplicării și introducerii de noi tehnologii și dispozitive în medicina tradițională.

 

La 26 august 2005, Grigori Grabovoi a fost decorat cu Ordinul Petru cel Mare de gradul I pentru meritele și contribuția personală substanțială la dezvoltarea și consolidarea statului rus.

 

La 26 decembrie 2006, prin decizia Comisiei, Grigori Grabovoi a fost decorat cu medalia “Pentru devotament față de aviație”.

 

Grigori Grabovoi este autorul Învățăturilor lui Grigori Grabovoi

 

înregistrată pe numele lui Grigori Grabovoi sub forma a sute de lucrări ale sale în biroul de drepturi de autor al Bibliotecii Congresului SUA. (www.ggrig.com/copyright)

 

Grigori Grabovoi a fost înregistrat în calitate de autor în Societatea de Drepturi de Autor a GFR VG WORT. Datele de înregistrare sunt următoarele: Nr. 1103135 din 30 septembrie 2011 sunt disponibile pe site-ul oficial www.vgwort.de , pagina https://tom.vgwort.de.

 

Rezultatele documentate ale lui Grigori Grabovoi privind diagnosticarea extrasenzorială precisă și anticiparea previziunilor, privind controlul evenimentelor prin intermediul generării de biosemnale și emanației de gânduri sunt descrise în cărțile “Practica controlului. Calea mântuirii.” Volumele 1, 2, 3 (www.ggrig.com/control-practices-1-6).

 

Rezultatele documentate ale persoanelor care practică Învățăturile lui Grigori Grabovoi sunt descrise în cărțile “Practica controlului. Calea mântuirii”. Volumele 4, 5, 6 (www.ggrig.com/ru/control-practices-1-6).

 

Grigori Grabovoi este titularul unui drept exclusiv pentru mărcile înregistrate “GRABOVOI®” și “GRIGORI GRABOVOI®” pe teritoriile Uniunii Europene, Japoniei, Chinei, Australiei și Statelor Unite. (www.ggrig.com/ru/trademarks-certificates)

 

 

În 2004, editura “Ves'” IG a publicat o carte a celor doi scriitori cunoscuți V.Yu. Tihoplav, T.S. Tihoplav “Întâlnirea noastră cu Grabovoi” (ISBN: 5-9573-0382-8), în care au fost scrise următoarele despre Grigori Petrovich Grabovoi:

“Băiatul a văzut foarte clar în acest curent globul, care la început s-a mișcat de două sau trei ori și s-a rostogolit rapid, mărindu-și viteza de mișcare. Acest băiețel de trei ani, care stătea în curte, lângă spalierele încolțite cu struguri, salva Lumea de la dezastrul care se apropia, aducând-o înapoi la locul ei printr-o concentrare extraordinară de voință. Într-o zi, clarviziunea l-a ajutat pe Grisha să-și salveze prietenul Sasha Misalidi.

-Noi, un grup de copii, mergeam să înotăm în vechiul loc, iar el a decis să facă o baie aici. Eu i-am spus: “Nu știi să înoți, nu te duce.” Am mers cu toții mai departe, dar el a sărit în șanț. Nu-l puteam vedea în spatele digului, dar am văzut prin clarviziune că se îneca, au apărut bule în apă. Am alergat și l-am scos din șanț.

Apropo, când eram deja la universitate, a venit din Grecia (era un mare om de afaceri acolo), a venit în fugă la noi, și-a amintit episodul, m-a invitat în Grecia, mi-a spus că îmi datorează viața.

Jurnalista Lyubov Dobrota, corespondent al ziarului “Kazakhstanskaya Pravda” (www.kazpravda.kz ), principala sursă de informații oficiale din Kazahstan, a vizitat locul de naștere al lui Grigori Grabovoi.

În ziarul “Kazakhstanskaya Pravda” din data de 10 decembrie 2004, în articolul “Vizionarul din Chymkent”, Lyubov Dobrota a scris următoarele: “În acest articol, Lyubov Dobrota a scris următoarele: “Pe o stradă liniștită care duce la periferia așezării Asykat se află o casă îngrijită, unde locuiește mama lui Grigori Grabovoi, Ludmila Ilyinichna, în vârstă de șaptezeci de ani. În toamna anului 1963, micuțul Grigovoi a fost adus acolo de la maternitatea regională.

 – Provenim dintr-o familie nobilă, – spune Liudmila Iliinichna.

– Mama mea s-a născut în Kazahstan, în 1893, într-o familie de imigranți. La acea vreme locuiam în Kaplanbek. Acum, ferma noastră este un colegiu tehnic. Mama mea a plecat la Tașkent cu mine în brațe, la un preot pe care îl cunoștea în catedrala militară. Era o femeie foarte evlavioasă, avea o voce frumoasă și cânta în corul bisericii, în același timp studia la liceu. A fost o femeie foarte educată și este în întregime meritul ei că copiii mei au crescut atât de alfabetizați.

– Grigori? Grabovoi? Bineînțeles că ne amintim, este cel mai bun elev al nostru – sala profesorilor de la școala Jenis s-a transformat instantaneu într-un stup de albine. Grigori a venit aici, la școala care pe atunci purta numele lui Gorki, în clasa a noua, după ce a absolvit școala de opt ani Abai, care era mai aproape de casă. Profesoara Lyudmila Saltaeva a păstrat un chestionar pe care Grigori Grabovoi

l-a completat în clasa a zecea, în ajunul absolvirii. Profesoara de clasă își caracteriza elevul doar la superlativ. Cumva, subiectul de discuție a fost statul. Vorbind despre socialism, comunism, Grisha a spus că în curând totul se va schimba, totul în țara noastră va fi diferit. Ne-am și speriat: “Despre ce vorbiți? Va fi un război, sau ce? Trăim o viață rea?”. Și a continuat să spună: “Va fi o mare remaniere. Mulți dintre noi nici măcar nu vor mai locui aici, vor pleca, iar tu, Rosa, te vei muta într-un ținut îndepărtat. Rosa Savidi locuiește, într-adevăr, în prezent în Grecia.

Mulți dintre ceilalți colegi de clasă ai lui Grigori au plecat și ei. Doar jumătate dintre absolvenți s-au adunat pentru a douăzecea aniversare a absolvirii. Grabovoi nu a putut veni. La acea întâlnire memorabilă, toată lumea a vorbit mai mult despre Grigori. Colegii de clasă și-au amintit întâmplări din viața lor școlară și s-au întrebat cum de nu au ghicit atunci că Grigori era extraordinar. Toate previziunile sale școlare păreau mici și lipsite de importanță atunci, erau percepute ca un lanț de coincidențe: un braț rupt în timpul orei de gimnastică a unui coleg de clasă, prăbușirea Uniunii Sovietice și victoria echipei de baschet a școlii. Totul este perceput foarte diferit acum.

– Întotdeauna mi-a spus totul, – adaugă Valentina Petrovna la conversație.Totul s-a adeverit întotdeauna.

 

  • Grigori Grabovoi a salvat omenirea de la distrugere de cel puțin cinci ori
 

Prima dată a fost atunci când a lucrat la diagnosticarea extrasenzorială și la prognoza de control . Concluzia experților a fost că prognozele sale au avut o precizie de 100% referitoare la starea avioanelor și au fost publicate în 1995 la editura “Soprichastnost” în colecția de protocoale a rezultatelor “Practica controlului”. Calea salvării”.

Aceste lucrări au dovedit capacitatea sa de a prezice chiar și efectele unor factori externi aleatorii, cum ar fi o pasăre care lovește un motor de avion. “Practica controlului”. Calea salvării”.- Moscova, Editura Soprichastnost, 1998, p.124) Orice sistem cibernetic, creat de om, se bazează doar pe datele precedente și nu poate lua în considerare factorii aleatori. În acest fel, G.P.Grabovoi a demonstrat că omenirea poate prognoza dezvoltarea și efectul tehnologiei și, prin urmare, poate trăi și se poate dezvolta etern. Acest lucru este echivalat cu salvarea omenirii, deoarece îi dezarmează pe cei care consideră că omenirea este condamnată la distrugere din cauza dezvoltării rapide a sistemelor tehnologice și cibernetice, care pot scăpa de sub control.

 Cel de-al doilea caz de salvare este descris în Rossiyskaya Gazeta № 18 (1878) din 30 ianuarie 1998, sub titlul “Senzație tăcută”, în articolul “Catastrofele sunt anulate pentru mâine”.( https://self-defense-legal.com/ru/katastrofy-na-zavtra-otmenyayutsya/ ).

Aici este citat un fapt, certificat la cel mai înalt nivel de stat, conform căruia Grigori Grabovoi a descoperit un defect la centrala nucleară Kozloduy din Bulgaria, care ar fi putut provoca un accident egal cu mai multe accidente similare celui de la  Cernobîl.

 Diagnosticul extrasenzorial actualizat al centralei nucleare realizat de Grigori Grabovoi, publicat în mass-media bulgară și comunicat personalului centralei, a avut ca rezultat faptul că Pământul nu s-a transformat într-un nor de praf.

A treia oară: În 2002, în ediția tipărită “Varianta de control – PROGNOSE”. 4 (5) aprilie 2002 pagina. 3 în articolul “Eurasia și virușii” a fost publicată de Grigori Grabovoi o prognoză de control de protecție privind coronavirusul cu informația despre ce măsuri trebuie luate pentru a se proteja de mutațiile virusului și a salva oamenii cu pregătirea dispozitivului PRK-1U pentru a contracara răspândirea virusului.

Ziarul “Varianta de control – PROGNOSE” a fost înființat de Grigori Grabovoi prin intermediul fundației sale personale și este înregistrat de Ministerul Presei, Radiodifuziunii și Televiziunii și Mass-media din Federația Rusă. Certificatul de înregistrare PI #77-11028 din 31 octombrie 2001. (https://vuprognoz2002.wordpress.com/2020/04/10/variant-upravleniya-prognoz/ ).

 Acest lucru dovedește posibilitatea pregătirii pentru protecția împotriva problemelor virusologice și, în general, a problemelor cu caracter dăunător pentru omenire. Prognoza a fost confirmată pe deplin. Acest lucru echivalează cu salvarea omenirii.

 A patra oară: activitatea de înregistrare a Comitetului de organizare a partidului politic DRUGG. Grigori Grabovoi este autorul Programului partidului politic DRUGG. Toți participanții la congresul de înființare a partidului politic DRUGG au votat pentru adoptarea acestuia la 17.03.2006. Programul partidului politic DRUGG blochează scăderea nivelului criteriilor de utilizare a mijloacelor nucleare împotriva Rusiei și, în consecință, lipsa de reacție. Astfel, războiul nuclear global este blocat. Se stabilește că Grigori Grabovoi a salvat lumea de la distrugere pentru a patra oară. La punctul 10 din Programul partidului politic DRUGG se spune: “Unificarea țărilor lumii pentru neutralizarea oricăror arme și înlăturarea motivelor de a folosi armele. Unificarea tuturor țărilor lumii pentru dezvoltarea eternă, creativă și fericită a fiecărei persoane.” Potrivit declarației oficiale a lui Grigori Grabovoi, acesta nu mai desfășoară nicio activitate politică de la încetarea activității partidului politic DRUGG, însă Carta partidului DRUGG prevede posibilitatea înregistrării unor direcții pașnice de dezvoltare. În condițiile moderne, când rezoluția APCE din 13 octombrie 2022 recunoaște în unanimitate partidele politice actuale din Rusia drept “complici ai terorismului”, este important să nu se subestimeze faptul că legislația Rusiei a permis un partid, cum ar fi partidul DRUGG, care conținea în programul său o direcție constructivă, pașnică. Minimizarea acestui fapt scade pragul de utilizare a armelor nucleare împotriva Rusiei. Rusia are posibilitatea de a riposta prin utilizarea armelor nucleare. Posibilitatea unui război nuclear global reprezintă o amenințare pentru o parte semnificativă a omenirii.

A cincea oară: Crearea de către Grigori Grabovoi a Învățăturii “Despre salvare și dezvoltare armonioasă”, care face posibilă implementarea tehnologiilor pentru salvarea tuturor și asigurarea vieții eterne pentru toți. Eficacitatea Învățăturii lui Grigori Grabovoi este dovedită de protocoalele cu rezultatele obținute de Grigori Grabovoi, care au fost publicate în volumele 1,2,3 ale colecției “Practica controlului. Calea salvării”. (https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/praktika-upravleniya-put-spaseniya/), Programul de învățătură al lui Grigori Grabovoi (https://www.grigorigrabovoi.world/images/education/training_program_on_the_teachings_of_grigorigrabovoi_v.20220218.pdf ) Protocoalele rezultatelor obținute de discipolii lui Grigori Grabovoi, publicate în volumele 4,5,6 ale colecției “Practica controlului. Calea salvării”. (https://worksgrigorigrabovoi.wordpress.com/ ) , publicații științifice (link către site-ul cu publicarea lucrării “Structuri aplicate ale câmpului creator de informație”

 

 

Aparatul PRK-1U si modul in care interactioneaza cu omul

Aparatul PRK-1U si modul in care interactineaza cu omul

 

Utilizarea dispozitivului PRK-1U permite unei persoane să-și dezvolte rapid propria conștiința și prin intermediul mintii sa preia sub controlul său conștient (direcția) evenimentelor sale de viaţă.


Dispozitivul PRK-1U pentru dezvoltarea concentrațiilor, antrenează conștiința și dezvoltă concentrațiile pentru implementarea vieții veșnice.

 

Gândirea unei persoane este un semnal luminos slab, care prin existența conexiunilor informațeii universale între toate obiectele realității, interacționează cu aceste obiecte și se influenteaza simultan. Prin urmare,dezvoltându-vă gândirea, vă puteți ajusta conștiința și dezvolta mintea, astfel încât fiecare gând sa poata controla realiatea.
Deci, o persoana prin „gândul său obișnuit”, care urmărește să construiască și să asigure viața eternă pentru sine și pentru toată lumea, poate chiar prin prezența pe Pământ în corpul sau fizic, sa piloteze toată realitatea așa cum face Creatorul

 

O persoană, gândindu-se, interacționează cu informații care sunt peste tot în lume și o astfel de interacțiune, dacă este direcționată cu precizie, poate normaliza orice obiect al realității, inclusiv sănătatea umană.

 Invatatura lui Grigori Grabovoi este un sistem de cunoaștere care permite să se dezvolte conștiința și spiritul omului prin puterea gândului său.
Brevetele lui Grigori Grabovoi atestă faptul că atunci când citiți operele lui și lucrati cu metodele lui Grigori Grabovoi, un semnal biologic normalizator este generat în conștiința voastra.

Procesul prin care oamenii generează un semnal biologic normalizator atunci când gândesc și se concentrează în timpul utilizării lucrărilor lui Grabovoi G.P. este protejat ca metodă prin brevetul de invenție al lui Grabovoi G.P: „Mijloacele de prevenire a accidentelor și dispozitivul pentru implementarea sa ”.
Acest brevet este metoda de a asigura dezvoltarea eternă. Graţie aceastei metode, operatorul învață să răspândească un semnal biologic și să primească rezultatul benefic pentru sine și pentru orice alt obiect al realității.
Aceasta este dovada că gândul are o anumită activitate fizică, o manifestare fizică.
În descrierea acestui brevet, se notifică faptul că metoda aplicată pentru generarea de bio semnale contribuie în continuare la normalizarea situației în zona unui posibil dezastru. Astfel, această metodă brevetată asigură ca citirea și studierea operelor lui Grigori P. Grabovoi contribuie la normalizarea evenimentelor cititorului în direcția dezvoltării eterne, Si asta deoarece prevenirea fenomenelor catastrofale în organism și mediu creează viață eternă, datorită conștiinței care generează un bio semnal  cu fiecare gând.

 

Brevetul de invenție al lui Grigori P. Grabovoi „Sistemul de transmisie a informației “acoperă procesul de transformare a gândurilor în radiații de lumină care are loc când te gândești și te concentrezi si când folosești operele lui Grigori P. Grabovoi.
Această radiație luminoasă transmite informații pentru control si normalizare și pentru procesul de învățare.
În descrierea acestui brevet, este scris „că rezultă din teoria sintezei undelor și legilor mecanicii cuantice, ca radiația gândirii transformate are simultan două stări cuantice. Sistemul explicit de transmitere a informațiilor funcționează astfel: o persoană care generează un gând acționează ca un operator care transmite informație. “
Astfel, transmiterea datelor prin gândire, către orice sistem, este brevetată.
Influența specifică a gândirii formate și emise în timpul studiului operei lui Grigori Grabovoi este de a normaliza evenimentele spre dezvoltarea lor eternă.
Direcționând această radiație normală a gândirii către zonele corpului și mediului, omul participă deci la realizarea vieții eterne.

 Dispozitivul PRK-1U antrenează conștiința, dezvoltă concentrații legate de viață eterna, reacționează la gândul unei persoane, precum și la procesul de creare a gândurilor, și sprijină persoana în propria sa dezvoltare. În funcțiile dispozitivului, gestionarea este structurată prin crearea și emiterea materiei vieții eterne.

 

Dispozitivul PRK-1U se bazează pe cele două brevete ale lui Grigori Grabovoi citate mai sus: „Mijloacele de prevenire a accidentelor și dispozitivul pentru implementarea acestuia” și „Sistemul de transmitere a informațiilor “.

Pe suprafața exterioară a dispozitivului se află  3 lentile. Acesta este sistemul optic ,receptorul dispozitivului. Setările caracteristicilor optice și dispunerea reciprocă a lentilelor de pe partea exterioară a dispozitivului sunt realizate pe baza brevetului “Sistemul de transmitere a informațiilor “.

Concentrarea atenției asupra obiectivului mic al dispozitivului, păstrând simultan un scop de a direcționa în conștiință permite ca lumina gândurilor care o conduc să fie distribuita si la celelalte două lentile ale dispozitivului. “Un gând transformat în strălucire poate avea două stări cuantice “. O persoană care
poate să se concentreze într-un mod special asupra lentilelor dispozitivului ,interacționează cu dispozitivul.

 Este foarte important să înțelegem că dispozitivul este controlat de conștiința umană. Aceasta înseamnă că, pentru a lucra cu dispozitivul, o persoană trebuie să fie concentrata constant asupra obiectivului de atins. Dacă sunteți mulțumit să priviți dispozitivul fără să vă gândiți la nimic, fără a vă concentra atenția asupra unui gând specific, atunci dispozitivul nu va interacționa. Acest sistem vizează în mod specific dezvoltarea fuziunilor. El nu interacționează direct cu materia ființei umane.

Dispozitivul interacționează numai cu gândul unei persoane, construit și dirijat pentru un scop specific.
Prin urmare, programul de utilizare a dispozitivului este denumit“Program de instruire pentru Invataturile lui Grigori Grabovoi cu utilizarea dispozitivului PRK-1U”.
Pentru toți cei care lucrează activ cu dispozitivul, Grigori Grabovoi oferă acces gratuit la lucrările sale din volume diferite (în prezent în principal în limba engleză) pentru contractele de utilizare a Dispozitivului PRK-1U timp de 4 ani. Sunt sesiuni unice de o oră și treizeci de minute de asemenea disponibile.
Studiul lucrărilor lui Grigori Grabovoi cu utilizarea dispozitivului, permite unei persoane să înțeleagă și să-și amintească mai mult conținutul cărților și seminariilor eficient și mai rapid. Lucrul cu dispozitivul este la fel de eficient atunci când persoana este departe de dispozitiv. În prezent, utilizarea
dispozitivului este oferită de accesul video online prin Internet. Sistemele optice interne ale dispozitivului sunt construite în conformitate cu brevetul “Modalitatile prevenirii accidentelor și dispozitivul pentru implementarea acestora ”, ceea ce înseamnă că orice gând interacționand cu instrumentul este
normalizat luând în considerare armonia tuturor elementor lumii. Prin urmare, atunci când lucrează cu dispozitivul, o persoană nu poate in nici un caz distruge sau deteriora orice formă de viață.

 

 Când dispozitivul este pornit, acesta emite câmpul caracteristic eternității.

 

 

 Când dispozitivul este pornit, informațiile vibratoare ale căror caracteristici nu corespund vibrațiilor materiei eternității sunt neutralizate.

 

 

 Când conștiința umană interacționează cu dispozitivul, resursele de conștiința sunt păstrate. Acest lucru mărește timpul și puterea de concentrare.

 

 Aparatul este conceput doar pentru a dezvolta concentrațiile vieții eterne. În consecință, este absolut armonios, în sensul că implementează viața și ajută si
garantează viața veșnică. Când dispozitivul PRK-1U este pornit, o creștere foarte puternică a intensității gândirii, vizibilă prin clarviziune, emană de la persoana care lucrează cu acest dispozitiv.

Lucrul are loc în așa fel încât atunci când persoana interacționează cu materia vietii eterne generată și diseminată de dispozitiv, gestionarea și dezvoltarea concentrațiilor persoanei sunt amplificate de concentrația mare a materiei vietii eterne din dispozitiv. În consecință, întrucât gândirea, care este si lumină, poate influența materia corpului, putem spune că gândul, considerat ca o undă la nivel micro, poate normaliza corpul, nu doar corpul, ci și obiectele lumii exterioare.

 

 Acest dispozitiv PRK-1U extinde pur și simplu această capacitate.

Este posibil să se calculeze intensitatea radiației de la o celulă necesară pentru a asigura viața eternă a celulei, apoi acțiunea dispozitivului prin câmpurile sale optice și electromagnetice, crește intensitatea radiației celulei țintă.

 

Deci, atunci când pornesc dispozitivul, oamenii încep să simtă această structură a eternitatii, adică o anumită structură, o structură de lumină pe care o putem dovedi și descrie prin caracteristicile câmpului și caracteristicile materialului.

Pentru rezultate optime în lucrul cu dispozitivul, Grigori Grabovoi face o ajustare a aparatului PRK-1U individual pentru fiecare persoană, datorită cunoștințelor sale de control si clarvedere, precum și prin algoritmi fizico-matematici și pe calculatoare.
Grigori Grabovoi consideră mai întâi nivelul vieții  eterne pe care fiecare om îl are de la naștere.
Acest nivel este o anumită sferă a vieții eterne, care există la nașterea oricui. Această sferă depinde de segmente de informații care se manifestă în diferite părți ale corpului în moduri diferite. Este, de exemplu, o sferă concentrată în regiunea lombară a coloanei vertebrale. Apoi, lumina acestei sfere trece prin corp. Și Grigori Grabovoi începe să lege geometric materia vieții eterne generata de dispozitiv, cu ceea ce vine de la nivelul primar al nașterii unei
persoane, cu ceea ce vine de la Dumnezeu, așa cum a fost creat de Dumnezeu.

Grigori Grabovoi asamblează aceste lumini împreună. Această cuplare a luminii eternității a unei persoane și cea a dispozitivului este o sarcină specială care necesită clarvedere de control, pentru a realiza acest ansamblu cu precizie și viteză.

Sistemul face posibilă dezvoltarea a patru zone de concentrare:
1. Dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru întinerire.
2. Dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru orice
eveniment.
3. Dezvoltarea concentrărilor vieții eterne pentru pilotarea
clarviziunii.
4. Dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru prognoza
controlului.
  

Înainte de a lucra cu dispozitivul, este necesar să identificați exact concentrația pe care o veți executa. Scopul concentrării este dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne.Selectați unul dintre cele patru moduri, de exemplu, alegeți întinerirea.Pentru a rămâne în contact cu dispozitivul pentru întreaga durată, aveți nevoie, în timp ce țineți cont de obiectivul dvs. de pilotare, de a vă concentra pe lentila mică a dispozitivului. Apoi imaginați-vă că lumina gândului vostru intră în lentila cea mică și se mută continuu în sens invers acelor de ceasornic pe toate cele trei lentile.Pe tot parcursul concentrării, mențineți conștientizarea mișcării gândirii voastre și în același timp urmați instrucțiunile metodelor specifice celor patru axe propuse.

 

Pot fi efectuate diferite acțiuni mentale pentru a menține interacțiunea cu dispozitivul. Una dintre opțiuni este de a efectua aceste patru acțiuni simultan:
 1. Păstrați întotdeauna în minte obiectivul dvs. de control, fie pastrandu-l in minte , fie prin observarea continuă sau doar concentrandu-va  asupra rezultatului controlului. Fiecare alege ceea ce este cel mai confortabil pentru el.

2. În timp ce vă mențineți obiectivul de pilotare, îndreptați-vă mai întâi atenția către lentila cea mica a dispozitivului. În acest fel, semnalul luminos al gândului dvs. de conducere este proiectat în zona lentilei mici. Vizualizati apoi lumina gândului  vostru conducând-o în mișcare continuă în sens invers acelor de ceasornic prin cele trei lentile. pe parcursul timpului total de concentrare. Faceți tot posibilul să vă păstrati percepția de mișcare a luminii gândului vostru, care este scopul pilotajului.

3. Urmați instrucțiunile metodei.
4. Observați orice schimbări în starea dumneavoastră și modul în care vă simțiți în timp ce lucrați. Starile sau senzațiile neobișnuite sunt martorii amplificării pilotajului dvs. în timpul practicii cu PRK-1U.